รับเงินปันผลได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คับ
Posted: สมาชิก่ทานหนึ่ง Date: 2013-10-20 15:14:28 IP: 10.10.0.98
   
  รับเงินปันผลได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2013-10-21 15:38:01  IP:223.204.224.126
 
 
  เงินปันผลจะรับได้หลังวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีครับ ซึ่งในปีนี้จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ