การปล่อยเงินกู้
Posted: สมาชิกคนหนึ่ง Date: 2013-11-03 09:12:33 IP: 1.0.144.173
   
  ผิดหวังมากๆๆ ในการขอกู้ครั้งนี้ เพราะไม่มีเวลาที่แน่นอน คนเราก็จำเป็นที่ต้องใช้เงิน ทำให้เดือดร้อนกันไปหมด ไม่เคยผิดหวังอะไรแบบนี่ ขอความแน่นอนได้ไม่ค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2013-11-04 13:10:35  IP:49.48.239.131
 
 
  ขณะนี้สหกรณ์กำลังดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก คาดว่าจะได้รับตอนปลายเดือนพฤศจิกายนครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครู  2013-11-06 12:58:48  IP:1.0.149.76
 
 
  ขอให้ได้เงินมาเร็วๆ แล้วกันคนที่เดือดร้อนมีอีกเยอะจะนำเงินที่กู้ไปใช้หนี้จะตายอยู่แล้ว เดือนธันวาคมจะเป็นการประชุมใหญ่ช่วยเตรียมคำตอบไว้ให้สมาชิกด้วยว่าทำไมเป็นแบบนี้ทั้งที่เมื่อก่อนกู้ไม่เกินอาทิต์ก็ได้เงินแล้ว
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  2013-11-11 10:22:44  IP:223.206.147.106
 
 
  เรียน สมาชิกที่เคารพทุกท่าน -ขณะนี้สหกรณ์ฯกำลังดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อจัดหาเงินมาให้บริการแก่สมาชิกโดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอก ขณะนี้ยังรอเงินอยู่เนื่องจากการขาดสภาพคล่องของระบบการเงินของประเทศ ส่วนเงินที่เรียกเก็บมาจากสมาชิก เดือนละ 80 ล้านบาทเศษ ต้องจัดสรรเป็น 3 ส่วน คือ 1.ให้สมาชิกกู้ประมาณ 25 ล้านบาท 2.จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยสถาบันการเงินที่กู้มา ประมาณ 26 ล้านบาทเศษ 3.ส่วนที่เหลือจะต้องกันสะสมไว้จ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนตอนสิ้นปีบัญชี ซึ้งจะต้องใช้เงินประมาณ 180 ล้านบาท -สหกรณ์ต้องขออภัยสมาชิกอย่างสูงหากไม่ได้รับความสะดวก โดยสำนักงานใหญ่ได้โอนเงินจัดสรรให้กับสาขาบริหารจัดการตามความเดือดร้อนของสมาชิก อนึ่งหากเจ้าหน้าที่ได้ใช้กิริยา วาจา ไม่สุภาพ โปรดแจ้งสำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป --## นายถาวร นาคอุดม ผู้จัดการ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ