การเพิ่มหุ้น
Posted: ท้องถิ่นไทย Date: 2014-02-09 15:48:22 IP: 118.173.152.167
   
  มีหุ้นอยู่ 55000 บาท ถ้าเพิ่มหุ้นอีก 100000 บาท สิ้นปีได้เฉลี่ยคืนเท่าไหร่ คำนวณให่ดูหน่อยคะ ดอกเบี้ยเฉลี่ยคืนคิดอย่างไร
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2014-02-10 09:25:54  IP:223.206.146.24
 
 
  การมีหุ้นสิ่งที่จะได้คือ ปันผลนะครับ ไม่ใช่ เฉลี่ยคืน เฉลี่ยคืนคือเงินดอกเบี้ยจากการชำระหนี้ในปีนั้นครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :admin  2014-02-10 09:48:48  IP:223.206.146.24
 
 
  การคำนวณ สมมุติ ณ เดือน พ.ย. (สิ้นปีบัญชี) สมาชิกมีหุ้น 55,000 บาทมีการส่งหุ้นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท และเพิ่มหุ้น อีก 100,000 บาท ในเดือน ก.พ. และสมมุติอัตราเงินปันผลเป็น 6.00% การคำนวณจะได้ 30 พ.ย. ยอดหุ้นคงเหลือ 55,000 บาท 31 ธ.ค. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท คงเหลือ 56,000 บาท 31 ม.ค. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท คงเหลือ - บาท 3 ก.พ. ซื้อหุ้นพิเศษ 100,000 บาท คงเหลือ 157,000 บาท 28 ก.พ. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท คงเหลือ 158,000 บาท 31 มี.ค. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท คงเหลือ 159,000 บาท 30 เม.ย. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท คงเหลือ 160,000 บาท 31 พ.ค. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท คงเหลือ 161,000 บาท 30 มิ.ย. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท คงเหลือ 162,000 บาท 31 ก.ค. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท คงเหลือ 163,000 บาท 31 ส.ค. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท คงเหลือ 164,000 บาท 30 ก.ย. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท เหลือ 165,000 บาท 31 ต.ค. ส่งหุ้นเดือนละ 1,000 บาท คงเหลือ 166,000 บาท เงินปันผล = (ผลรวมของยอดหุ้นคงเหลือ × อัตราเงินปันผล)/1200 = 1726000/1200 จะได้ 1438.33 บาท
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ