กู้สวสัดิการสินค้า
Posted: ครูปลา Date: 2014-04-08 11:24:22 IP: 1.0.166.246
   
  ขอสอบถาม หากเคยกู้สวัสดิการสินค้าไปรอบหนึ่งแล้ว หากมีความประสงค์จะยื่นกู้สวัสดิการสินค้าอีกครั้ง ควรกู้ปิดสวัสดการรอบแรก โดยขยายวงเงินกู้ไปเลยใช่ไหมคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2014-04-10 15:12:43  IP:223.206.71.199
 
 
  ใช่ครับผม..
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ส.ส.  2014-05-21 18:56:40  IP:223.207.28.31
 
 
  ต้องรอให้ข้้องเก่าครบ 6 เดือนก่อนไหมค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ