ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
Posted: อัญธิกา Date: 2014-11-03 11:25:43 IP: 202.29.178.98
   
  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญคิดจากยอดที่กู้หรือยอดเงินที่เหลือ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2014-11-03 12:35:17  IP:223.204.99.209
 
 
  ดอกเบี้ยจะคิดจากเงินต้นคงเหลือ และคิดเป็นรายวันครับ เพราะฉะนั้น การคำนวนดอกเบี้ยในแต่ละเดือนจะแตกต่างกันไปตามจำนวนวันครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ