ยอดเงินปันผล
Posted: ครู คศ.1RHXGY Date: 2014-12-09 13:14:55 IP: 1.46.68.48
   
  จะได้เอกสารสรุปยอดเงินปันผลวันไหน
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2014-12-11 09:23:58  IP:49.49.219.80
 
 
  ขณะนี้มีการคิดปันผลไว้ที่ 6.50% และเฉลี่ยคืนที่ 7.25% ยอดออกแล้วครับ แต่ ในที่นี้ยอดนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับ สรุปคือ ขณะนี้ โมเดล ที่จัดทำไว้ออกแล้วครับ สามารถมาขอรับได้ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ