การกู้เงินสามัญ
Posted: ครูบำนาญ Date: 2015-04-20 11:56:43 IP: 103.10.230.22
   
  ในกรณีที่ผู้กู้อายุ 65 ปี มีหนี้ค้างประมาณ 300,000 บาท มีค่าหุ้นประมาณ 300,000 บาทสามารถขอกู้ได้สูงสุดกี่บาท และผ่อนชำระสูงสุดได้กี่งวด
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2015-04-23 14:29:35  IP:180.183.223.183
 
 
  ต้องดูเงินเดือนคงเหลือของท่านสมาชิกครับ และถ้าหากสมาชิกเปนสมาชิก สสอค.หรือ สส.ชสอ. จะสามารถผ่อนชำระได้ถึงอายุ 80 ปี ถ้าหากไม่เป็นจะผ่อนชำระได้ถึงอายุ 75 ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ