เรียนท่าoประธานฯและคณะกรรมการ
Posted: สมาชิกสหกรณ์ที่เคารพท่าน Date: 2015-05-08 08:05:13 IP: 106.0.196.167
   
  เรียนท่านประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ข้าพเจ้าต้องการเห็นการสอบในวันที่ 11 พ.ค. 2558 นี้มีความโปร่งใสและ ต้องการบุคคลเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องที่สุด และต้องการให้ท่านประธานฯแสดงตนเป็นกลาง โดยไม่มีการฝากลูกหลานของกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร โดยมีข่าวที่แพร่สะพัดว่าในการสอบครั้งนี้มีการวางตัวลูกหลานของกรรมการสหกรณ์ฯไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าการเงิน และเป็นผู้ชาย ข้าพเจ้าไม่อยากจะให้ท่านประธานฯมัวหมองไปกับการฝากในครั้งนี้ และต้องการคนที่ทีความรู้ ความสามารถ มาทำงานเพื่อสมาชิกจริงๆ ในการเขียนครั้งนี้เพื่อเตือน และให้สติแก่ท่านประธานฯให้มีความชัดเจนและโปร่งใสเสมือนตอนช่วงที่หาเสียงสนับสนุนท่าน
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สมาชิกสหกรณ์ออHHมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  2015-05-08 18:23:54  IP:125.25.35.16
 
 
  ขอให้นำความเป็นธรรมมาใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อมวลสมาชิก
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ