การยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก
Posted: ครูบำนาญคนใหม่ (07441) Date: 2015-10-01 12:06:23 IP: 202.29.179.144
   
  สมาชิกสามัญที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 58 เริ่มยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ จะได้คนละประมาณเท่าไร
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin ()  2015-10-05 12:53:36  IP:180.183.79.150
 
 
  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ทำการแก้ไขระเบียบ จากให้สมาชิกข้าราชการที่จะเกษียณอายุต้องยื่นคำขอรับเงิน เปลี่ยนเป็น ทางสหกรณ์ฯทำการตรวจสอบจากต้นสังกัดของสมาชิก แล้วนำจำนวนสมาชิกที่เกษียณอายุ เสียชีวิต ลาออก ทั้งหมดไปหารดอกเบี้ยของกองทุนครับ ส่วนที่จะได้คนละเท่าไหร่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้ครับ เพราะต้องรอยอด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2558 ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ