ขอให้นำรายชื่อผู้สมัครกรรมการและผู้รวจสอบสอบ ลงในเว็บไซด์ สหกรณ์ด้วย
Posted: นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) Date: 2015-11-17 12:59:24 IP: 118.173.147.197
   
  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯ กรรมการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขผู้สมัครไว้ หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัดแล้ว จึงขอให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นำรายละเอียดลงในเว็บไซด์สหกรณ์ด้วย เพื่อให้สมาชิกทราบโดนทั่วกัน
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ