เอกสารประกอบการขอกู้สามัญ
Posted: ครู (15018) Date: 2015-12-09 09:25:35 IP: 1.0.144.150
   
  เอกสารประกอบการขอกู้สามัญมีอะไรบ้างคะ ทั้งผู้กู้ กับคนค้ำ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ADMIN ()  2015-12-14 08:35:41  IP:183.89.33.174
 
 
  เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอกู้สามัญ 1. สลิปเงินเดือน (กรณีเป็นข้าราชการบำนาญใช้หนังสือรับรองเงินเดือนและสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร) 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขอกู้ ผู้ค้ำประกัน 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน 4. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ