เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน
Posted: (10108) Date: 2016-02-18 11:33:06 IP: 1.0.159.21
   
  ใบเสร็จรับเงิน การหักเงินต่างๆ ของข้าราชการบำนาญ กับสมาชิกสมทบสามารถรับได้เมื่อไร ที่ไหน จะดูในเว็บไซต์ ก็เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่รู้จะทำอย่างไร ขอความกรุณาหน่อยครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ADMIN (10108)  2016-02-24 10:18:32  IP:183.89.24.136
 
 
  จากการตรวจสอบ ใบเสร็จในระบบถือเป็นปัจจุบันครับ ส่วนใบเสร็จเดือน ก.พ. นั้นสหกรณ์ยังไม่มีการหักเก็บเงิน แม้สหกรณ์มีการประมวลผลการหักเก็บล่วงหน้า หากนำใบเสร็จมาขึ้นในระบบก่อนมีการหักเงิน เป็นการผิดขั้นตอนครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูบำนาญ (10108)  2016-02-27 19:48:33  IP:118.173.154.51
 
 
  สหกรณ์มีการลงข้อมูลในวันที่ 25 ของทุกเดือน (เห็นจากการลงข้อมูลข้อมูลของทุกเดือน) แต่การหักเงินข้าราชการบำนาญหักในวันที่ 22 ของทุกเดือน (สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ หักในวันที่ 19 ) สหกรณ์ได้มีการประมวลผลน่าจะนำใบเสร็จขึ้นในระบบได้ เพราะมีการนำใบเสร็จมาขึ้นในระบบในวันที่ 25 ก็ไม่เป็นไรนิครับ เพราะมีการหักเงินแล้วเมื่อวันที่ 19 คงไม่เป็นการผิดขั้นตอนนะครับ หรือว่าการนำข้อมูลลงในระบบของเดือนกุมภานี้ จะลงในวันที่ 29 หรือเอาไปในเดือนมีนาคมเลย ใช่เปล่าครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ADMIN (10108)  2016-02-29 15:24:44  IP:183.89.25.18
 
 
  เรียนท่านสมาชิกความเห็นที่ 2 ครับ ผมได้นำข้อมูลเข้าปรึกษากับผู้จัดการ เรื่องการอัพเดทข้อมูลต่อๆไปจะทำภายในวันที่ 1 ถึง ก่อนวันประมวลผลตามปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีครับ(ประมาณวันที่ 6 ของทุกเดือน) ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ