ผู้รับผลประโยชน์
Posted: ครูบำนาญ 9 ปี (07812) Date: 2016-02-28 10:47:21 IP: 122.155.45.14
   
  ในระบบแสดงข้อมูลสมาชิกของสามีดิฉัน มีชื่อดิฉันเป็นผู้รับประโยชน์ แต่ในระบบแสดงข้อมูลสมาชิกของดิฉัน ไม่มีชื่อผู้ใดรับประโยชน์ ดิฉันมีความประสงค์ให้สามีเป็นผู้รับประโยชน์ แจ้งที่นี้เลยได้หรือไม่ หรือต้องแจ้งที่ สาขาของ สหกรณ์
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ADMIN ()  2016-02-29 14:22:56  IP:183.89.25.18
 
 
  ท่านสมาชิกต้องทำบันทึกข้อความแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ