เพิ่มผู้รับผลประโยชน์
Posted: K (15153) Date: 2016-05-31 10:28:08 IP: 118.173.153.108
   
  เรียนถาม ครับ ผมต้องการเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ ต้อทำอย่างไรครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ADMIN ()  2016-06-03 08:38:01  IP:183.89.38.250
 
 
  หากเป็นผลประโยชน์ของสหกรณ์ ต้องทำเป็นพินัยกรรมมายื่นไว้ที่สหกรณ์ครับ หากเป็นของสมาคมฌาปนกิจท่านสมาชิกสามารถมาเขียนคำขอ เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้(เตรียมทะเบียนท้านและบัตรผู้รับผลประโยชน์มาด้วย)ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ