ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก
Posted: (10108) Date: 2017-02-21 13:08:59 IP: 118.173.157.63
   
  ขอความกรุณา เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก ให้ช่วยทำข้อมูลให้แก่สมาชิกทราบก่อนการหักเงินของสหกรณ์ เพราะว่าเงินไม่พอให้หัก สมาชิกจะได้เอาเงินใส่บัญชีได้ทันนะครับ กระผมได้รับผลกระทบ 2 ครั้งแล้วครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สุเนตร (09980)  2017-10-25 22:42:42  IP:1.0.159.89
 
 
  ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก ให้ช่วยทำข้อมูลให้แก่สมาชิกทราบด่วนครับ แล้วขอให้เป็นปัจจุบันทุกเดดือนด้วยครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประภาพร (09479)  2018-12-08 10:37:14  IP:1.0.167.53
 
 
  ข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องค่ะ สามารถแก้ไขอย่างไรค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ADMIN ()  2017-02-22 08:22:17  IP:1.0.154.123
 
 
  รับทราบ และแก้ไขแล้วครับ ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย : (05055)  2017-02-27 12:21:32  IP:49.237.217.111
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ธนนันท์ พิมพ์ใจเย็น (05055)  2017-03-06 15:35:42  IP:49.237.129.10
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ