สุชาติ
Posted: สุชาติ (12797) Date: 2018-10-31 17:18:51 IP: 118.174.98.164
   
  ผมจะลาออกสหกรณ์ โดยมีหนี้คงค้าง จำนวนหุ้นมากกว่าจำนวนหนี้ โดยผมคำนวนแล้วถ้าหักจำนวนทุนเรือนหุ้นจะมีเงินคืนอยู่ จะใด้ใหมครับ และจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ