การตั้งผู้รับผลประโยชน์
Posted: ทับทิม พุ่มคล้าย (11567) Date: 2019-02-15 20:23:22 IP: 1.20.146.115
   
  ต้องการทราบว่าหากไม่มีทายาทจะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :Admin ()  2019-07-06 14:59:04  IP:223.24.167.133
 
 
  สมาชิกสามารถแจ้งชื่อผู้รียผลประโยชน์ได้ที่สหกรณ์ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ