การเรียกเก็บหนี้
Posted: นัด (15603) Date: 2020-03-13 21:14:00 IP: 118.173.203.109
   
  อยากทราบว่าในแต่ละเดือนการเก็บหนี้ของสหกรณ์เป็นวันที่เท่าไหร่ หรือว่าเก็บหนี้ตรงวันจ่ายเงินของข้าราชการส่วนกลาง ขอบคุณครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :นางสาวชุลีพร สมิงชาติ (13810)  2020-03-16 15:13:47  IP:118.173.182.243
 
 
  ตรงตามราชการ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ