การช่วยเหลือสมาชิกกรณีโควิด
Posted: นายสำเริง วงศ์พลาย (10669) Date: 2020-04-09 08:43:47 IP: 118.173.176.153
   
  ถ้าอยากช่วยหักทุกคนในส่วนของดอกก็สิ้นเรื่อง เป็นธรรมกับทุกคน การแสดงความประสงค์แล้วให้ผู้้ค้ำรับรอง ผู้ค้ำที่อยู่ต่างจังหวัดหรือเกษียณไปแล้วใครจะมาค้ำหรือ ยิ่งรัฐบาลมีมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครู (10539)  2020-04-10 12:10:51  IP:223.24.184.58
 
 
  เห็นด้วยค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูชุมพร (12066)  2020-04-10 20:52:00  IP:182.52.89.181
 
 
  เห็นด้วยครับ รายละเอียดข้อ 1.2 ควรยกเลิก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สมาชิกสหกรณ์ (10456)  2020-04-11 11:56:55  IP:1.47.104.131
 
 
  เห็นด้วยค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :0000 (14105)  2020-04-15 20:04:32  IP:182.232.250.135
 
 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง ลำบากคนค้ำประกันเดินทางกลับบ้านข้ามจังหวัดก็ไม่ได้ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :นุกูลแกล้วทนงค์ (11636)  2020-05-01 08:12:18  IP:182.232.218.160
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ