เรื่องกู้ฉุกเฉิน
Posted: ครูคนนึง (15868) Date: 2020-04-19 22:44:11 IP: 182.232.227.159
   
  ทำไมการกู้ฉุกเฉินมันกู้ยากกว่าเดิมทั้งที่กู้เงินตนเองมาจ่าย ขอคำตอบที่ดีและเข้าใจสมาชิกด้วย
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :Admin ()  2020-05-27 08:38:18  IP:183.89.25.204
 
 
  คำพิพากษาจากศาลปกครองเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 พิพากษาให้ผู้ที่มีอำนาจการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว สหกรณ์จึงจะต้องดำเนินการหักเงินให้เหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 30% ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ