สมาชิกสหกรณ์เสนอโครงการเข้าที่ประชุมใหญ่
Posted: ดี เอ็น ซี Date: 2012-11-05 19:32:18 IP: 1.0.157.150
   
  เรียน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สมาชิกสหกรณ์เสนอโครงการเข้าที่ประชุมใหญ่ ขอการรับรองเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์นำสู่แผนปฎิบัติการประจำปี ได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2012-11-06 09:48:32  IP:223.204.74.143
 
 
  ท่านสามารถ นำเสนอโครงการมาได้ครับ แล้วคณะกรรมการดำเนินการจะทำการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ต่อไปครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ