มีลายเซ็นบุคคลภายนอกปรากฎในสมุดคู่ฝากออมทรัพย์
Posted: เจ้าของบัญชี Date: 2012-12-25 13:55:36 IP: 10.0.7.248
   
  เรียน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เนื่องจากมีลายเซ็นของบุคลลภายนอก ปรากฎในช่องสำหรับสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น จำนวน 3 คน ซึ่งตนเองมิใช่เจ้าของบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 00-06286 เลขทะเบียน 04794มีผลกับการเบิกจ่ายเงินในบัญชีหรือไม่อย่างไร หรือไม่รอบคอบระมัดระวัง หวังว่าคงไม่เกิดขึ้นหลายๆๆราย หรือเป็นผู้ตรวจสอบพิเศษก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ช่วยตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องด้วย
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ตอบกระทู้  2012-12-25 17:52:54  IP:1.0.145.15
 
 
  เรียน เจ้าของบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี00-06286 สมาชิกเลขทะเลขทะเบียน04794ทราบ ตามที่ท่านพบมีลายมือชื่อบุคคลภายนอกอยู่ด้านหลังสมุดเงินฝากนั้น ขอเรียนให้เจ้าของบัญชีได้ทราบว่า ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายกับเจ้าของบัญชีแต่อย่างใด ขอให้ท่านนำสมุดมาแก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณที่ช่วยตรวจสอบ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ