บอกบุญ
Posted: ศ.ภ.2 Date: 2013-01-28 16:22:27 IP: 203.172.252.13
   
  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารถยนต์บริการรับส่งนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ณ โรงเรียนศรียาภัย ๒ ตำบลนาชะอังอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 10.39 น. ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร ชื่อบัญชี ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนศรียาภัย ๒ เลขที่บัญชี 803-0-52438-2
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ