วันนี้: 17 คน
ทั้งหมด: 102679 คน
 
 
 
 
 
   
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการออมทรัพย์ออมความดี
 
   
 
สหกรณ์มอบเงินสนับสนุนกิจการให้กับหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
 
   
 
การประชุมสัมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
 
   
 
มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในเครือข่ายท่าแซะ 1
 
   
 
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2560
 
   
 
นิทรรศการในโครงการ "ออมทรัพย์ออมความดี"
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 
   
 
26 กุมภาพันธ์ 2560 วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
24 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมไตรภาคี
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 8 มกราคม 2560
   
 
 
 การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
โดย: Admin วันที่:2017-11-13 08:42:49
 ประกาศ : เรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สส.ชสอ.) รอบที่ 1/2561 ถึง 2/2561 
โดย: Admin วันที่:2017-11-01 09:47:42
 ปรกาศ : กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สำหรับปีบัญชี 2561 
โดย: Admin วันที่:2017-10-31 10:31:33
 แก้ไขประกาศผลสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
โดย: admin วันที่:2017-10-17 15:18:30
 เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
โดย: admin วันที่:2017-10-17 14:28:50
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
โดย: Admin วันที่:2017-10-11 17:04:17
 เรื่องการออกใบเสร็จประจำเดือนและใบเสร็จรับเงินกรณีพิเศษ 
โดย: Admin วันที่:2017-10-06 18:10:52
 กำหนดการจัดโครงการสหกรณ์พบข้าราชการบำนาญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
โดย: Admin วันที่:2017-10-04 15:37:47
 ประกาศปิดทำการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูชุมพร 18-20 ตุลาคม 2560 
โดย: Admin วันที่:2017-10-02 10:43:10
 ประกาศ : รับสมัครคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ชุดที่ 65 
โดย: admin วันที่:2017-09-27 16:15:14
 
 
   
00326  สอบถามกู้สวัสดิการ  (1/787)  Kj (13397) 28 เม.ย. 2560
00325  ค้ำประกัน  (1/420)  ครูน้อย (11465) 05 เม.ย. 2560
00324  ข้อมูลของสมาชิกสมทบ  (1/326)  วินัย (09454) 14 มี.ค 2560
00323  เงินกู้พิเศษ  (1/402)  Kn (13397) 12 มี.ค 2560
00322  สอบถาม  (1/329)  ครูJ (15471) 23 ก.พ. 2560
00321  ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก  (4/359)  (10108) 21 ก.พ. 2560
00320  ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สวัสดิการ  (1/374)  (15491) 15 ก.พ. 2560
00319  การกู้ปลดเปลื้องหนี้สิน  (1/395)  (15491) 14 ก.พ. 2560
00318  สอบถาม  (1/270)  ครูJ (15471) 06 ก.พ. 2560
00317  กู้สวัสดิการ  (1/476)  KK (13397) 30 ม.ค. 2560
00316  เงินกู้สวัสดิการ  (1/562)  ครูออ (05881) 17 ม.ค. 2560
00315  สอบถาม  (1/441)  ครู (12425) 16 ม.ค. 2560
00314  ปันผล  (1/679)  ครู (12425) 28 ธ.ค. 2559
00313  สอบถามคนค้ำประกัน  (1/523)  นางอุษา อินทรัตน์ (05881) 19 ธ.ค. 2559
00312  สอบถามเงินปันผล 59  (1/579)  ---- (14165) 16 ธ.ค. 2559
00311  การประชุมของคณะกรรมการ  (1/441)  บีบี (13397) 09 พ.ย. 2559
00310  ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  (1/455)  สมาชิกชุมพร (12669) 09 พ.ย. 2559
00309  การเปิดดูข้อมูล  (2/550)  (10108) 20 ต.ค. 2559
00308  สอบถามเรื่องเงินปันผล  (1/734)  (13398) 10 ต.ค. 2559
00307  ระบบข้อมูลแสดงผล  (2/383)  ครูบำนาญ (10108) 23 ก.ย. 2559
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.00
เงินกู้พิเศษ 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 4.00
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 08-6101-20-085907-0

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |