วันนี้: 3 คน
ทั้งหมด: 157134 คน
 
 
 
 
 
   
 
7 มิถุนายน 2562 วันสหกรณ์นักเรียน
 
   
 
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2562
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
 
   
 
ประชุมคณะทำงานปรับปรุง กรั่นกรอง โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 1
 
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
 
   
 
การประชุมชี้แจงกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
 
   
 
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปีบัญชี 2561
   
 
 
 การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-10-18 08:24:02
 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2019-10-10 15:49:58
 แจ้งรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2019-10-09 14:04:12
 รับสมัครคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2563 
โดย: Admin วันที่:2019-09-27 15:24:30
 กำหนดการจัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-09-18 15:16:13
 ตารางการส่งชำระเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: Admin วันที่:2019-09-09 10:22:00
 การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
โดย: Admin วันที่:2019-08-30 13:38:27
 โครงการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-08-30 13:37:37
 สสอค. รับสมัครสมาชิกที่อายุไม่เกิน 56 ปี 
โดย: Admin วันที่:2019-08-30 13:30:09
 สส.ชสอ.รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 56 ปี 
โดย: Admin วันที่:2019-08-30 13:28:34
 
 
   
00369  ทุนการศึกษาบุตร   (0/60)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00368  ทุนการศึกษาบุตร   (0/28)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00367  ควรพิจารณาการกู้ของพนักงานราชการ  (1/89)  ครูชายแดน (15868) 05 ก.ย. 2562
00366  กู้ปันผล  (1/268)  ครูN (13397) 29 ส.ค. 2562
00365  การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  (2/186)  ครูเอกชน (12188) 25 ก.ค. 2562
00361  กู้เงินฉุกเฉิน  (1/259)  ครู (16034) 11 พ.ค 2562
00360  ทำไมไม่ดูแลผู้ค้ำประกันเลย  (1/419)  ครูผู้ค้ำ (12434) 23 มี.ค 2562
00359  การตั้งผู้รับผลประโยชน์  (1/363)  ทับทิม พุ่มคล้าย (11567) 15 ก.พ. 2562
00357  สุชาติ  (0/441)  สุชาติ (12797) 31 ต.ค. 2561
00356  การลาออกจากสมาชิก  (1/470)  สมาชิกคนหนึ่ง (14014) 20 ก.ย. 2561
00355  ทุนการศึกษาบุตร  (0/458)  Kt (11350) 20 ก.ย. 2561
00354  ต้องการถอนหุ้น  (0/474)  (15432) 06 ก.ย. 2561
00353  สอบถามเรื่องการกู้เงินฉุกเฉิน  (1/452)  ครูน้อย (15285) 23 ส.ค. 2561
00351  เงินกู้สวัสดิการ  (1/538)  (11537) 05 มิ.ย. 2561
00350  สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร  (0/438)  (15350) 23 พ.ค 2561
00349  สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร  (0/443)  (15350) 02 พ.ค 2561
00348  สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร  (0/443)  (15350) 26 เม.ย. 2561
00347  สอบถามกู้สวัสดิการ  (0/489)  (15188) 20 มี.ค 2561
00346  กู้เงินสวัสสดิการ  (0/497)  ครูนอกบ้าน (12517) 04 มี.ค 2561
00345  การกู้  (0/497)  1 เสียงที่เลือกตั้ง (12669) 02 มี.ค 2561
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.00
เงินกู้พิเศษ 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 4.00
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 050-1908-59079

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |