วันนี้: 21 คน
ทั้งหมด: 69244 คน
 
 
 
 
 
   
 
โครงการศึกษาดูงาน
 
   
 
รับโล่เกียรติยศนักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในวัน 100 ปีสหกรณ์ไทย
 
   
 
สมาชิกและเจ้าหน้าที่ รับโล่เชิดชูเกียรติ พ.ศ.2558
 
   
 
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2559
 
   
 
ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2559
 
   
 
อบรมการใช้โปรแกรม โครงการออมทรัพย์ออมความดี
 
   
 
ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติและรับมอบเข็มกิจกรรมระดมเงินออม
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ 2558
 
   
 
ร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาสาธิต จิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนาชะอัง
 
   
 
ต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด
   
 
 
 การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2559 
โดย: ADMIN วันที่:2016-06-01 08:56:31
 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ( รถตู้ ) 
โดย: ADMIN วันที่:2016-05-31 08:32:04
 แจ้งผลการยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
โดย: ADMIN วันที่:2016-05-26 13:59:35
 แจ้งผลการยื่นซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก 
โดย: ADMIN วันที่:2016-05-26 13:58:35
 เชิญสมาชิกเข้าร่วม “โครงการอบรมสมาชิกใหม่” 
โดย: ADMIN วันที่:2016-05-25 14:36:17
 ขอเชิญยื่นซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝากโดยวิธีสอบราคา 
โดย: ADMIN วันที่:2016-05-16 08:36:15
 ขอเชิญยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีประกวดราคา  
โดย: ADMIN วันที่:2016-05-16 08:35:52
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการระดมเงินฝากประจำปีบัญชี 2559 
โดย: ADMIN วันที่:2016-04-18 08:04:11
 แจ้งรายชื่อผู้จับฉลากเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2559 
โดย: ADMIN วันที่:2016-04-09 11:48:21
 แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
โดย: ADMIN วันที่:2016-04-01 14:52:28
 
 
   
00300  กู้สวัสดิการ  (1/27)  (13558) 19 มิ.ย. 2559
00299  การโอนเงินปันผลเข้าธนาคาร  (1/50)  ครูบำนาญ (07441) 11 มิ.ย. 2559
00298  เพิ่มผู้รับผลประโยชน์  (1/40)  K (15153) 31 พ.ค 2559
00297  สอบถามเงินกู้สวัสดิการครับ  (1/153)  K (15153) 17 พ.ค 2559
00296  การกู้สวัสดิการ   (1/179)  (12151) 03 พ.ค 2559
00295  ทุนเรือนหุ้น  (1/109)  ครูD (12425) 27 เม.ย. 2559
00294  ขอสอบถามกู้สวัสดิการค่ะ  (1/413)  (13397) 02 มี.ค 2559
00293  ผู้รับผลประโยชน์  (1/281)  ครูบำนาญ 9 ปี (07812) 28 ก.พ. 2559
00292  เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน  (3/237)  (10108) 18 ก.พ. 2559
00291  เงินบำเหน็ขสมาชิก  (3/221)  ครูบำนาญ (07441) 27 ม.ค. 2559
00290  สอบถาม....ระยะเวลาการเปิดให้กู้สวัสดิการเพื่อซื้อสินค้า...  (1/525)  13394 (13394) 04 ม.ค. 2559
00289  เอกสารประกอบการขอกู้สามัญ  (1/395)  ครู (15018) 09 ธ.ค. 2558
00288  การค้ำประกันเงินกู้  (1/419)  ครูน้อย (12188) 02 ธ.ค. 2558
00287  ขอให้นำรายชื่อผู้สมัครกรรมการและผู้รวจสอบสอบ ลงในเว็บไซ...  (0/329)  นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) 17 พ.ย. 2558
00286    (0/111)  (10108) 13 พ.ย. 2558
00285  ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก  (1/492)  อนุวัจศ์ (10108) 13 พ.ย. 2558
00284  การทุจริตในสหกรณ์  (0/574)  นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) 10 พ.ย. 2558
00283  สถานะสมาชิก ครูไทย สส  (2/412)  kk (13397) 02 พ.ย. 2558
00282  การตัดยอดเงินกู้  (1/460)  (09454) 27 ต.ค. 2558
00281  ขอทราบรายละเอียดการกู้เงิน  (1/524)  ครู (14817) 20 ต.ค. 2558
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.00
เงินกู้พิเศษ 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |