ติดตามถ่ายทอดสดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 youtube : สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชุมพรhttps://www.youtube.com/watch?v=fjszy1mg3BM

 
 
 

 
วันนี้: 131 คน
ทั้งหมด: 172742 คน
 
 
 
 
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 1)
 
   
 
วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 2)
 
   
 
โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
 
   
 
7 มิถุนายน 2562 วันสหกรณ์นักเรียน
 
   
 
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2562
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา
   
 
 
 การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 
โดย: Admin วันที่:2020-01-06 14:07:08
 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (4 มกราคม 2563) 
โดย: Admin วันที่:2019-12-27 17:38:00
 แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-12-27 14:57:21
 รายงานกิจการประจำปีบัญชี 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-12-25 10:36:23
 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2019-12-21 20:18:08
 ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2019-12-21 20:17:19
 ผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: Admin วันที่:2019-12-21 20:16:23
 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-12-11 17:52:13
 การลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า 
โดย: Admin วันที่:2019-12-04 19:25:43
 เลื่อนการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2019-12-04 14:18:55
 
 
   
00372  ทุนการศึกษาบุตร  (0/35)  ครูต่างจัวหวัด (14788) 15 ม.ค. 2563
00371  ทำไมกำไรของสหกรณ์ปีนี้ถึงลดเยอะจังเทียบกับปีก่อนครับ  (1/401)  Ss (15796) 21 ธ.ค. 2562
00370  กู้สวัสดิการ  (2/476)  (13397) 28 ต.ค. 2562
00369  ทุนการศึกษาบุตร   (1/283)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00368  ทุนการศึกษาบุตร   (1/165)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00367  ควรพิจารณาการกู้ของพนักงานราชการ  (1/278)  ครูชายแดน (15868) 05 ก.ย. 2562
00366  กู้ปันผล  (1/540)  ครูN (13397) 29 ส.ค. 2562
00365  การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  (2/484)  ครูเอกชน (12188) 25 ก.ค. 2562
00361  กู้เงินฉุกเฉิน  (1/449)  ครู (16034) 11 พ.ค 2562
00360  ทำไมไม่ดูแลผู้ค้ำประกันเลย  (1/681)  ครูผู้ค้ำ (12434) 23 มี.ค 2562
00359  การตั้งผู้รับผลประโยชน์  (1/476)  ทับทิม พุ่มคล้าย (11567) 15 ก.พ. 2562
00357  สุชาติ  (0/544)  สุชาติ (12797) 31 ต.ค. 2561
00356  การลาออกจากสมาชิก  (1/619)  สมาชิกคนหนึ่ง (14014) 20 ก.ย. 2561
00355  ทุนการศึกษาบุตร  (0/546)  Kt (11350) 20 ก.ย. 2561
00354  ต้องการถอนหุ้น  (0/641)  (15432) 06 ก.ย. 2561
00353  สอบถามเรื่องการกู้เงินฉุกเฉิน  (1/566)  ครูน้อย (15285) 23 ส.ค. 2561
00351  เงินกู้สวัสดิการ  (1/681)  (11537) 05 มิ.ย. 2561
00350  สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร  (0/526)  (15350) 23 พ.ค 2561
00349  สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร  (0/548)  (15350) 02 พ.ค 2561
00348  สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร  (0/550)  (15350) 26 เม.ย. 2561
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.25
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.25
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.25
เงินกู้พิเศษ 6.25
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 4.00
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 050-1908-59079

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |