วันนี้: 35 คน
ทั้งหมด: 222971 คน
 
 
 
 
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 1)
 
   
 
วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 2)
 
   
 
โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
   
 
 
 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ2563 และเงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโรคโควิด-19 2564 
โดย: Admin วันที่:2021-01-15 11:00:39
 ตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน การประมาณการเงินกู้ 90% ของเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และรายการหักฯ 
โดย: Admin วันที่:2021-01-06 10:12:52
 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 
โดย: Admin วันที่:2021-01-06 08:59:31
 การให้เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2564 
โดย: Admin วันที่:2021-01-06 08:58:00
 เลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
โดย: Admin วันที่:2021-01-06 08:56:03
 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 และผู้ตรวจสอบกิจกการ ประจำปี 2564 
โดย: Admin วันที่:2020-12-30 14:32:44
 แก้ไขประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
โดย: Admin วันที่:2020-12-28 09:33:06
 ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 
โดย: admin วันที่:2020-12-27 20:23:16
 เกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
โดย: Admin วันที่:2020-12-21 16:49:35
 รายงานกิจการประจำปีบัญชี 2563 
โดย: Admin วันที่:2020-12-21 15:58:45
 
 
   
00395  เงินปันผล  (0/101)  ครูย้าย (09375) 17 ม.ค. 2564
00394  วันเสาว์  (1/179)  นัด (15603) 25 ธ.ค. 2563
00393  การชำระค่าหุ้น  (1/121)  ครูชุมพร (09375) 24 ธ.ค. 2563
00392  การรับเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  (1/371)  seree (07441) 15 ธ.ค. 2563
00391  เงินปันผล  (4/876)  (15153) 01 ธ.ค. 2563
00390  เงินฌาปนกิจถ้าลาออก  (1/224)  เซีย (12381) 14 พ.ย. 2563
00389  อัพเดท เงินฝาก ประจำเดือน พ.ย.63  (1/261)  สอบถาม (90014) 11 พ.ย. 2563
00388  สอบถามรหัสในใบเสร็จรับเงิน  (1/283)  ธวัช (06769) 26 ส.ค. 2563
00387  การค้ำประกัน  (1/424)  เกษรา (12948) 20 ส.ค. 2563
00386  ตัดต้นไปแล้ว ทำไมยังคิดดอกจากฐานเงินคงเหลือเดิม  (0/327)  kt. (16174) 07 ส.ค. 2563
00385  โป๊ะเงินต้น  (2/359)  K.t (16174) 29 ก.ค. 2563
00384  ปันผล  (1/688)  JJ (15471) 28 ก.ค. 2563
00383  การกู้ปันผล  (1/450)  สุกัญญา (14483) 22 ก.ค. 2563
00382  การกู้เงินฉุกเฉิน(ล่าสุดหลังจากการประชุม 24 มิ.ย.63)  (1/387)  ครูตัวเล็กๆ (12109) 09 ก.ค. 2563
00381  การลาออกจากสหกรณ์  (1/421)  ครูอยากรู้ (12524) 25 มิ.ย. 2563
00380  การถอนหุ้น  (1/376)  ครูน้อย (14840) 09 มิ.ย. 2563
00379  เรื่องกู้ฉุกเฉิน  (1/562)  ครูคนนึง (15868) 19 เม.ย. 2563
00378  การช่วยเหลือสมาชิกกรณีโควิด  (6/647)  นายสำเริง วงศ์พลาย (10669) 09 เม.ย. 2563
00377  การช่วยเหลือสมาชิกกรณีโควิด  (3/471)  นายสำเริง วงศ์พลาย (10669) 08 เม.ย. 2563
00376  การแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์  (1/301)  WinYWU (09454) 28 มี.ค 2563
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.00
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้หลักทรัพย์) 6.00
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้ทุนเรือนหุ้น) 5.75
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้สมุดเงินฝาก)
5.75
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 5.75

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 3.50
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.00
ฝากประจำ 12 เดือน 3.25

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 050-1908-59079

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |