::   ::    
 
 

 
วันนี้: 28 คน
ทั้งหมด: 33853 คน
 
 
 
 
 
   
 
ร่วมกิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลวังไผ่
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2556
 
   
 
กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คัพ ครั้งที่ 9
 
   
 
ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์ฯ
 
   
 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
 
   
 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
 
   
 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
   
 
 
 แจ้งผลการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานและคณะกรรมการดำเนินการ 
โดย: admin วันที่:2014-11-14 10:32:26
 แจ้งผลการรับสมัครประธานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
โดย: admin วันที่:2014-11-14 10:30:44
 แจ้งงดให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: admin วันที่:2014-11-03 10:36:52
 การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) 1/2558 
โดย: admin วันที่:2014-11-03 10:35:49
 การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2558 
โดย: admin วันที่:2014-10-13 09:36:02
 ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
โดย: admin วันที่:2014-10-13 09:27:59
 ประกาศกำหนดการแลืกตั้งและประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 
โดย: admin วันที่:2014-10-13 09:26:49
 หลักเกณฑ์รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) 
โดย: admin วันที่:2014-10-08 09:34:31
  แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  
โดย: admin วันที่:2014-09-25 13:54:11
 ขอเชิญแจ้งความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุนในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา 
โดย: admin วันที่:2014-09-18 08:28:44
 
 
   
00216  ต้องการสมัครสมาชิกใหม่  (1/30)  ครูชุมพร 11 พ.ย. 2557
00215  การกู้เงินสามัญ  (1/67)  ครูผู้น้อย 07 พ.ย. 2557
00214  สมัครฌาปนกิจ  (1/28)  คุณครูชุมพร 06 พ.ย. 2557
00213  สมัครฌาปนกิจ  (0/13)  คุณครูชุมพร 06 พ.ย. 2557
00212  การกู้เงิน  (1/57)  ครู คศ.1 04 พ.ย. 2557
00211  ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  (1/47)  อัญธิกา 03 พ.ย. 2557
00210  การค้ำเงินกู้สามัญ  (1/40)  ครู คศ.1 01 พ.ย. 2557
00209  ขอสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมทบ  (1/33)  ครูสุธารา 01 พ.ย. 2557
00208  ขอสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมทบ  (0/14)  ครูสุธารา 01 พ.ย. 2557
00207  ขอสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมทบ  (0/11)  ครูสุธารา 01 พ.ย. 2557
00206  เปลี่ยนชื่อ  (1/24)  ครูพงศ์ 30 ต.ค. 2557
00205  จะกู้เงินรายใหม่ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ  (1/40)  วรรณ ครูชุมพร 25 ต.ค. 2557
00204  การคำ้ประกัน  (1/79)  ครู พนักงานราชการ 14 ต.ค. 2557
00203  สอบถามการกู้สามัญ  (2/129)  ครู คศ.1 29 ก.ย. 2557
00202  เงินหลังเกษียณ  (1/93)  คุณครูเอกชน 24 ก.ย. 2557
00201  สอบถามเรื่องเงินกู้  (2/148)  ครูชุมพร 22 ก.ย. 2557
00200  Update ข้อมูลสมาชิก  (1/92)  สมาชิก 20 ก.ย. 2557
00199  สอบถสมข้อมูลคะ  (1/68)  ปริศนา 17 ก.ย. 2557
00198  ต้องการสมัครสมาชิก  (1/82)  ครูน้อยครูอ้อย 14 ก.ย. 2557
00197  การคำ้ประกัน  (1/100)  ครู พนักงานราชการ 11 ก.ย. 2557
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.25
เงินกู้พิเศษ 6.75
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 6.25

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |