วันนี้: 29 คน
ทั้งหมด: 72523 คน
 
 
 
 
 
   
 
20 สิงหาคม 59 ร่วมต้อนรับและมอบเงินสนับสนุนน้องแนน โสภิตา ธนสาร ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2016
 
   
 
17-19 สิงหาคม 2559 ประชุมจัดทำแผนงานระยะยาว
 
   
 
16 สิงหาคม 59 ประธานกรรมการมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนศรียาภัย
 
   
 
11 สิงหาคม 59 มอบทุนการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
 
   
 
10 สิงหาคม 59 พิธีเปิดอาคารสำนักงานสาขาหลังสวน
 
   
 
โครงการศึกษาดูงาน
 
   
 
รับโล่เกียรติยศนักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในวัน 100 ปีสหกรณ์ไทย
 
   
 
สมาชิกและเจ้าหน้าที่ รับโล่เชิดชูเกียรติ พ.ศ.2558
 
   
 
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2559
 
   
 
ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2559
   
 
 
 เชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัดเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 
โดย: ADMIN วันที่:2016-08-22 09:14:30
 เชิญผู้แทนสมาชิก ประชุมใหญ่วิสามัญ(แนบระเบียบวาระการประชุม) 
โดย: ADMIN วันที่:2016-07-12 15:41:26
 แจ้งปิดให้บริการสมาชิกเนื่องในวันหยุดพิเศษ16-20 ก.ค. 59 
โดย: ADMIN วันที่:2016-07-12 11:10:42
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวสารแก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ 
โดย: ADMIN วันที่:2016-07-12 11:06:36
 แจ้งขอรับคู่มือสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
โดย: ADMIN วันที่:2016-07-06 10:26:01
 ขยายระยะเวลาการจัดโครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญสวัสดิการสินค้าเพื่อสมาชิก 
โดย: ADMIN วันที่:2016-07-06 10:25:23
 แจ้งปิดให้บริการสมาชิกเนื่องในวันหยุดครึ่งปีของธนาคาร 
โดย: ADMIN วันที่:2016-06-30 09:51:00
 ชี้แจงการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ฉบับที่ 2 
โดย: ADMIN วันที่:2016-06-28 14:11:30
 การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2559 
โดย: ADMIN วันที่:2016-06-01 08:56:31
 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ( รถตู้ ) 
โดย: ADMIN วันที่:2016-05-31 08:32:04
 
 
   
00304  กู้าวัสดิการสินค้า  (0/13)  Kk (13397) 22 ส.ค. 2559
00303  สมาชิกใหม่  (1/35)  ครู M (15188) 18 ส.ค. 2559
00302  กู้สามัญ  (1/68)  ครูปอ (12685) 11 ส.ค. 2559
00301  การหักชำระหนี้กู้สวัสดิการ  (1/106)  kk (13397) 26 ก.ค. 2559
00300  กู้สวัสดิการ  (1/205)  (13558) 19 มิ.ย. 2559
00299  การโอนเงินปันผลเข้าธนาคาร  (1/142)  ครูบำนาญ (07441) 11 มิ.ย. 2559
00298  เพิ่มผู้รับผลประโยชน์  (1/97)  K (15153) 31 พ.ค 2559
00297  สอบถามเงินกู้สวัสดิการครับ  (1/243)  K (15153) 17 พ.ค 2559
00296  การกู้สวัสดิการ   (1/253)  (12151) 03 พ.ค 2559
00295  ทุนเรือนหุ้น  (1/193)  ครูD (12425) 27 เม.ย. 2559
00294  ขอสอบถามกู้สวัสดิการค่ะ  (1/476)  (13397) 02 มี.ค 2559
00293  ผู้รับผลประโยชน์  (1/320)  ครูบำนาญ 9 ปี (07812) 28 ก.พ. 2559
00292  เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน  (3/279)  (10108) 18 ก.พ. 2559
00291  เงินบำเหน็ขสมาชิก  (3/242)  ครูบำนาญ (07441) 27 ม.ค. 2559
00290  สอบถาม....ระยะเวลาการเปิดให้กู้สวัสดิการเพื่อซื้อสินค้า...  (1/573)  13394 (13394) 04 ม.ค. 2559
00289  เอกสารประกอบการขอกู้สามัญ  (1/486)  ครู (15018) 09 ธ.ค. 2558
00288  การค้ำประกันเงินกู้  (1/513)  ครูน้อย (12188) 02 ธ.ค. 2558
00287  ขอให้นำรายชื่อผู้สมัครกรรมการและผู้รวจสอบสอบ ลงในเว็บไซ...  (0/356)  นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) 17 พ.ย. 2558
00286    (0/135)  (10108) 13 พ.ย. 2558
00285  ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก  (1/549)  อนุวัจศ์ (10108) 13 พ.ย. 2558
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.00
เงินกู้พิเศษ 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |