วันนี้: 27 คน
ทั้งหมด: 65921 คน
 
 
 
 
 
   
 
รับโล่เกียรติยศนักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในวัน 100 ปีสหกรณ์ไทย
 
   
 
สมาชิกและเจ้าหน้าที่ รับโล่เชิดชูเกียรติ พ.ศ.2558
 
   
 
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2559
 
   
 
ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2559
 
   
 
อบรมการใช้โปรแกรม โครงการออมทรัพย์ออมความดี
 
   
 
ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติและรับมอบเข็มกิจกรรมระดมเงินออม
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ 2558
 
   
 
ร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาสาธิต จิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนาชะอัง
 
   
 
ต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด
 
   
 
ศึกษาดูงาน นันทนาการ สืบสานสายสัมพันธ์ของข้าราชการบำนาญ
   
 
 
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการระดมเงินฝากประจำปีบัญชี 2559 
โดย: ADMIN วันที่:2016-04-18 08:04:11
 แจ้งรายชื่อผู้จับฉลากเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2559 
โดย: ADMIN วันที่:2016-04-09 11:48:21
 แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
โดย: ADMIN วันที่:2016-04-01 14:52:28
 ขอเชิญโรงเรียนต้นสังกัดสมาชิกเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2559 
โดย: ADMIN วันที่:2016-03-29 09:31:48
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
โดย: ADMIN วันที่:2016-03-29 08:25:57
 ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สมาคม 
โดย: วิศรุต นาคหกวิค บีม วันที่:2016-03-21 14:41:03
 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (ฉบับแก้ไข) 
โดย: วิศรุต นาคหกวิค บีม วันที่:2016-03-21 10:38:50
 เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร 
โดย: ADMIN วันที่:2016-03-16 14:27:34
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2559 
โดย: ADMIN วันที่:2016-03-16 09:10:00
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ สาขาหลังสวน 
โดย: ADMIN วันที่:2016-03-15 09:44:22
 
 
   
00295  ทุนเรือนหุ้น  (0/16)  ครูD (12425) 27 เม.ย. 2559
00294  ขอสอบถามกู้สวัสดิการค่ะ  (1/234)  (13397) 02 มี.ค 2559
00293  ผู้รับผลประโยชน์  (1/184)  ครูบำนาญ 9 ปี (07812) 28 ก.พ. 2559
00292  เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน  (3/194)  (10108) 18 ก.พ. 2559
00291  เงินบำเหน็ขสมาชิก  (3/192)  ครูบำนาญ (07441) 27 ม.ค. 2559
00290  สอบถาม....ระยะเวลาการเปิดให้กู้สวัสดิการเพื่อซื้อสินค้า...  (1/414)  13394 (13394) 04 ม.ค. 2559
00289  เอกสารประกอบการขอกู้สามัญ  (1/274)  ครู (15018) 09 ธ.ค. 2558
00288  การค้ำประกันเงินกู้  (1/319)  ครูน้อย (12188) 02 ธ.ค. 2558
00287  ขอให้นำรายชื่อผู้สมัครกรรมการและผู้รวจสอบสอบ ลงในเว็บไซ...  (0/247)  นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) 17 พ.ย. 2558
00286    (0/88)  (10108) 13 พ.ย. 2558
00285  ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก  (1/393)  อนุวัจศ์ (10108) 13 พ.ย. 2558
00284  การทุจริตในสหกรณ์  (0/461)  นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) 10 พ.ย. 2558
00283  สถานะสมาชิก ครูไทย สส  (2/378)  kk (13397) 02 พ.ย. 2558
00282  การตัดยอดเงินกู้  (1/371)  (09454) 27 ต.ค. 2558
00281  ขอทราบรายละเอียดการกู้เงิน  (1/412)  ครู (14817) 20 ต.ค. 2558
00280  การยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก  (1/303)  ครูบำนาญคนใหม่ (07441) 01 ต.ค. 2558
00279  กู้สามัญแบบทุนเรือนหุ้น  (2/468)  ครูคนหนึ่ง (14815) 27 ส.ค. 2558
00278  การค้ำประกัน  (1/410)  มงคล เซ่งเจริญ (06233) 23 ส.ค. 2558
00277  สอบถามการกู้พิเศษ  (1/371)  ครูบี (10082) 23 ส.ค. 2558
00276  สอบถามกรณีย้ายกลับภูมิลำเนา  (1/469)  ครูกำลังจะย้าย (13398) 29 ก.ค. 2558
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.00
เงินกู้พิเศษ 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |