วันนี้: 1 คน
ทั้งหมด: 165375 คน
 
 
 
 
 
   
 
7 มิถุนายน 2562 วันสหกรณ์นักเรียน
 
   
 
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2562
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
 
   
 
ประชุมคณะทำงานปรับปรุง กรั่นกรอง โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 1
 
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
 
   
 
การประชุมชี้แจงกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
 
   
 
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปีบัญชี 2561
   
 
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-12-11 17:52:13
 การลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า 
โดย: Admin วันที่:2019-12-04 19:25:43
 เลื่อนการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2019-12-04 14:18:55
 แจ้งวันเรียกเก็บชำระหนี้ประจำเดือนธันวาคม 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-12-03 09:47:53
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2019-11-21 20:05:20
 รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2019-11-18 13:45:45
 แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-11-18 12:03:52
 แจ้งการโอนเงินคืนสมาชิกตามยอดเงินที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนา 
โดย: Admin วันที่:2019-11-08 16:46:52
 ขอเชิญเสนอรับจ้างเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2019-11-08 08:37:28
 รายชื่อสมาชิกขอรับเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกปับัญชี พ.ศ. 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-11-06 14:14:11
 
 
   
00370  กู้สวัสดิการ  (1/280)  (13397) 28 ต.ค. 2562
00369  ทุนการศึกษาบุตร   (1/215)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00368  ทุนการศึกษาบุตร   (1/126)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00367  ควรพิจารณาการกู้ของพนักงานราชการ  (1/212)  ครูชายแดน (15868) 05 ก.ย. 2562
00366  กู้ปันผล  (1/452)  ครูN (13397) 29 ส.ค. 2562
00365  การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  (2/379)  ครูเอกชน (12188) 25 ก.ค. 2562
00361  กู้เงินฉุกเฉิน  (1/363)  ครู (16034) 11 พ.ค 2562
00360  ทำไมไม่ดูแลผู้ค้ำประกันเลย  (1/569)  ครูผู้ค้ำ (12434) 23 มี.ค 2562
00359  การตั้งผู้รับผลประโยชน์  (1/432)  ทับทิม พุ่มคล้าย (11567) 15 ก.พ. 2562
00357  สุชาติ  (0/504)  สุชาติ (12797) 31 ต.ค. 2561
00356  การลาออกจากสมาชิก  (1/566)  สมาชิกคนหนึ่ง (14014) 20 ก.ย. 2561
00355  ทุนการศึกษาบุตร  (0/516)  Kt (11350) 20 ก.ย. 2561
00354  ต้องการถอนหุ้น  (0/585)  (15432) 06 ก.ย. 2561
00353  สอบถามเรื่องการกู้เงินฉุกเฉิน  (1/531)  ครูน้อย (15285) 23 ส.ค. 2561
00351  เงินกู้สวัสดิการ  (1/621)  (11537) 05 มิ.ย. 2561
00350  สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร  (0/501)  (15350) 23 พ.ค 2561
00349  สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร  (0/514)  (15350) 02 พ.ค 2561
00348  สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร  (0/520)  (15350) 26 เม.ย. 2561
00347  สอบถามกู้สวัสดิการ  (0/578)  (15188) 20 มี.ค 2561
00346  กู้เงินสวัสสดิการ  (0/588)  ครูนอกบ้าน (12517) 04 มี.ค 2561
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.00
เงินกู้พิเศษ 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 4.00
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 050-1908-59079

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |