::  ขอเชิญแจ้งความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุนในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  ตั้งแต่วันที่  17  กันยายน  - 15 ตุลาคม  2557  ::    
 
 

 
วันนี้: 25 คน
ทั้งหมด: 32209 คน
 
 
 
 
 
   
 
ร่วมกิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลวังไผ่
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2556
 
   
 
กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คัพ ครั้งที่ 9
 
   
 
ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์ฯ
 
   
 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
 
   
 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
 
   
 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
   
 
 
 การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2558 
โดย: admin วันที่:2014-10-13 09:36:02
 ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
โดย: admin วันที่:2014-10-13 09:27:59
 ประกาศกำหนดการแลืกตั้งและประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 
โดย: admin วันที่:2014-10-13 09:26:49
 หลักเกณฑ์รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) 
โดย: admin วันที่:2014-10-08 09:34:31
  แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด  
โดย: admin วันที่:2014-09-25 13:54:11
 ขอเชิญแจ้งความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุนในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา 
โดย: admin วันที่:2014-09-18 08:28:44
 หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดย: admin วันที่:2014-08-26 08:25:50
 การขยายกำหนดเวลาจัดให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสวัสดิการสินค้า ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2557 
โดย: admin วันที่:2014-08-21 13:04:15
 การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2557 
โดย: admin วันที่:2014-08-21 13:03:45
 ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.) 
โดย: admin วันที่:2014-08-01 08:21:14
 
 
   
00206  เปลี่ยนชื่อ  (0/7)  ครูพงศ์ 30 ต.ค. 2557
00205  จะกู้เงินรายใหม่ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ  (1/22)  วรรณ ครูชุมพร 25 ต.ค. 2557
00204  การคำ้ประกัน  (1/59)  ครู พนักงานราชการ 14 ต.ค. 2557
00203  สอบถามการกู้สามัญ  (2/104)  ครู คศ.1 29 ก.ย. 2557
00202  เงินหลังเกษียณ  (1/70)  คุณครูเอกชน 24 ก.ย. 2557
00201  สอบถามเรื่องเงินกู้  (2/121)  ครูชุมพร 22 ก.ย. 2557
00200  Update ข้อมูลสมาชิก  (1/78)  สมาชิก 20 ก.ย. 2557
00199  สอบถสมข้อมูลคะ  (1/56)  ปริศนา 17 ก.ย. 2557
00198  ต้องการสมัครสมาชิก  (1/73)  ครูน้อยครูอ้อย 14 ก.ย. 2557
00197  การคำ้ประกัน  (1/88)  ครู พนักงานราชการ 11 ก.ย. 2557
00196  การย้าย และหนี้้สหกรณ์  (5/307)  ครูเอ 20 ก.ค. 2557
00195  สอบถามการกู้เงินไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  (1/130)  ครูชุมพร 27 มิ.ย. 2557
00194  พนักงานราชการขอกู้สามัญ  (1/176)  สมชาย 12 มิ.ย. 2557
00193  ยื่นกู้เป็นเดือนแล้วบังไม่ได้รับเงิน สาขาสวี  (1/212)  สมาชิก 31 พ.ค 2557
00192  เงินกู้สามัญ  (1/224)  ครูคศ1 22 พ.ค 2557
00191  กู้สวัสดิการสินค้า  (1/367)  ครู คศ.1 20 พ.ค 2557
00190  ขอสอบถามกู้สามัญ   (6/289)  ครูชุมพร 14 พ.ค 2557
00189  สหกรณ์ครูชุมพรขาดสภาพคล่องอีกแล้ว  (3/290)  คุณครูชุมพร 08 พ.ค 2557
00188  ขอกู้ฉุกเฉิน  (1/202)  ครูใหม่ 02 พ.ค 2557
00187  รูปแบบการฝากเงิน  (1/151)  คุณครูชุมพร 22 เม.ย. 2557
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.25
เงินกู้พิเศษ 6.75
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 6.25

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |