วันนี้: 13 คน
ทั้งหมด: 133905 คน
 
 
 
 
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
 
   
 
ประชุมคณะทำงานปรับปรุง กรั่นกรอง โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 1
 
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
 
   
 
การประชุมชี้แจงกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
 
   
 
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปีบัญชี 2561
 
   
 
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตามแนวทางสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 
   
 
โครงการประชุมสัมนาไตรภาคีประจำปี 2561
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 
   
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ
   
 
 
 แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
โดย: Admin วันที่:2019-01-08 14:31:42
 เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
โดย: Admin วันที่:2019-01-04 15:09:50
 รายงานกิจการประจำปีบัญชี พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: admin วันที่:2018-12-27 14:55:08
 ยกเลิกประกาศ การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 
โดย: Admin วันที่:2018-12-25 16:59:37
 แจ้งยกเลิกกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 
โดย: Admin วันที่:2018-12-25 16:58:48
 การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 
โดย: Admin วันที่:2018-12-21 15:41:21
 แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
โดย: Admin วันที่:2018-12-11 16:40:56
 ประกาศกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 66 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 
โดย: Admin วันที่:2018-12-08 20:04:31
 รายชื่อสมาชิกที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนสรรหาฯ ประจำปี 2562 (กรณีลาออกจากการเป็นสมาชิก) 
โดย: Admin วันที่:2018-12-06 17:47:43
 เปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาฯ ประจำปี 2562 
โดย: Admin วันที่:2018-12-06 17:46:38
 
 
   
00326  สอบถามกู้สวัสดิการ  (1/1e3)  Kj (13397) 28 เม.ย. 2560
00325  ค้ำประกัน  (3/864)  ครูน้อย (11465) 05 เม.ย. 2560
00324  ข้อมูลของสมาชิกสมทบ  (1/615)  วินัย (09454) 14 มี.ค 2560
00323  เงินกู้พิเศษ  (1/708)  Kn (13397) 12 มี.ค 2560
00322  สอบถาม  (2/528)  ครูJ (15471) 23 ก.พ. 2560
00321  ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก  (5/614)  (10108) 21 ก.พ. 2560
00320  ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สวัสดิการ  (1/617)  (15491) 15 ก.พ. 2560
00319  การกู้ปลดเปลื้องหนี้สิน  (1/668)  (15491) 14 ก.พ. 2560
00318  สอบถาม  (1/392)  ครูJ (15471) 06 ก.พ. 2560
00317  กู้สวัสดิการ  (1/694)  KK (13397) 30 ม.ค. 2560
00316  เงินกู้สวัสดิการ  (1/780)  ครูออ (05881) 17 ม.ค. 2560
00315  สอบถาม  (1/546)  ครู (12425) 16 ม.ค. 2560
00314  ปันผล  (2/1e3)  ครู (12425) 28 ธ.ค. 2559
00313  สอบถามคนค้ำประกัน  (1/901)  นางอุษา อินทรัตน์ (05881) 19 ธ.ค. 2559
00312  สอบถามเงินปันผล 59  (1/754)  ---- (14165) 16 ธ.ค. 2559
00311  การประชุมของคณะกรรมการ  (1/521)  บีบี (13397) 09 พ.ย. 2559
00310  ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  (2/658)  สมาชิกชุมพร (12669) 09 พ.ย. 2559
00309  การเปิดดูข้อมูล  (2/681)  (10108) 20 ต.ค. 2559
00308  สอบถามเรื่องเงินปันผล  (6/1e3)  (13398) 10 ต.ค. 2559
00307  ระบบข้อมูลแสดงผล  (2/513)  ครูบำนาญ (10108) 23 ก.ย. 2559
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.00
เงินกู้พิเศษ 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 4.00
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 08-6101-20-085907-0

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |