::  ขยายเวลาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสวัสดิการสินค้า ประจำปีบัญชี 2558  ถึง  31  สิงหาคม  2558  ::   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด เปิดให้บริการด้านงานเอกสารและการลงนามนิติกรรมเกี่ยวกับเงินกู้ ตั้งแต่เวลา  07.30 น. เป็นต้นไป  (ยกเว้นการ รับ-จ่ายเงิน)   ::     เปิดยื่นคำขอรับทุนการศึกษาบุตร  ประจำปีบัญชี 2558  ตั้งแต่  3 - 31  สิงหาคม  2558   
 
 
 

 
วันนี้: 41 คน
ทั้งหมด: 49222 คน
 
 
 
 
 
   
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ
 
   
 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ฯ
 
   
 
เข้าพบและขอบคุณสหกรณ์ต่างๆ
 
   
 
ประชุมสัมนาไตรภาคี 6 กุมภาพันธ์ 2558
 
   
 
ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2558
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2557
   
 
 
 ขอเชิญยื่นซองสอบราคาจ้างติดตั้งพัดลมไอน้ำ ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
โดย: admin วันที่:2015-07-29 13:36:44
 เชิญสมาชิกข้าราชการบำนาญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน นันทนาการ สืบสานสายสัมพันธ์ ของข้าราชการบำนาญ  
โดย: admin วันที่:2015-07-28 09:21:47
 การขยายกำหนดเวลาจัดโครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสวัสดิการสินค้าเพื่อสมาชิก ประจำปีบัญชี 2558 
โดย: admin วันที่:2015-07-15 13:49:26
 แจ้งผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ(สส.ชสอ.) 
โดย: admin วันที่:2015-07-06 08:26:46
 ขอเชิญชวนประกวดคำขวัญและเรียงความ 100 ปี สหกรณ์ไทย 
โดย: admin วันที่:2015-07-02 12:48:14
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สส.ชสอ.) 
โดย: admin วันที่:2015-07-02 11:25:17
 การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2558 
โดย: admin วันที่:2015-06-11 10:13:43
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 
โดย: admin วันที่:2015-06-09 10:07:14
 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพมารดา นายสมชาย คุณวุฒิ 
โดย: admin วันที่:2015-05-25 14:13:28
 แจ้งผลการเปิดซองประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯสาขาหลังสวน 
โดย: admin วันที่:2015-05-14 14:23:53
 
 
   
00276  สอบถามกรณีย้ายกลับภูมิลำเนา  (1/46)  ครูกำลังจะย้าย (13398) 29 ก.ค. 2558
00275  เงินกู้ไปดูงานต่างประเทศ  (1/47)  ครูสนใจ (06830) 28 ก.ค. 2558
00274  รบกวนสอบถามเรื่องการกู้เงินสวัสดิการค่ะ  (1/89)  ครู (13394) 14 ก.ค. 2558
00273  ขอสอบถามเรื่องการค้ำประกันเงินกู้  (1/111)  ครูน้อย (13135) 07 ก.ค. 2558
00272  ปล่อยก้ปันผล  (1/139)  คร (06830) 27 มิ.ย. 2558
00271  ดอกเบี้ยเงินกู้  (1/117)  ครูคนหนึ่ง (14815) 24 มิ.ย. 2558
00268  กู้สวัสดิการ  (1/260)  นางอมรรัตน์ นุ่มปาน 06 มิ.ย. 2558
00267  กู้วงเงินตนเอง  (1/181)  ครูชุมพร 28 พ.ค 2558
00266  กู้พิเศษ  (1/121)  ครูชุมพร 24 พ.ค 2558
00265  ที่ดินค้ำประกันในการขอกู้  (1/120)  ครูชุมพร 21 พ.ค 2558
00264  ตอบขอบคุณ ท่านประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกั...  (3/232)  ลิขิตฟ้า ปลายปากกาโจร 14 พ.ค 2558
00263  กู้ซื้อบ้าน  (1/122)  ครูในเมือง 14 พ.ค 2558
00262  กู้ฉุกเฉิน  (1/114)  sanhajutha 13 พ.ค 2558
00261  กู้สามัญ  (1/142)  สมาชิกสหกรณ์ 13 พ.ค 2558
00260  สอบถามครับ  (2/150)  สมาชิก 09 พ.ค 2558
00259  เรียนท่าoประธานฯและคณะกรรมการ  (1/255)  สมาชิกสหกรณ์ที่เคารพท่าน 08 พ.ค 2558
00258  สอบถามค่ะ  (1/169)  สมาชิกสหรกรณ์ 28 เม.ย. 2558
00257  กู้ใหม่ให้ยอดลดลง  (1/135)  สมาชิกสหรกรณ์ 28 เม.ย. 2558
00256  จำนวนผู้ค้ำประกัน  (1/141)  Namtal 27 เม.ย. 2558
00255  การกู้เงินสามัญ  (1/179)  ครูบำนาญ 20 เม.ย. 2558
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.25
เงินกู้พิเศษ 6.75
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 6.25

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |