วันนี้: 27 คน
ทั้งหมด: 60830 คน
 
 
 
 
 
   
 
สมาชิกและเจ้าหน้าที่ รับโล่เชิดชูเกียรติ พ.ศ.2558
 
   
 
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2559
 
   
 
ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2559
 
   
 
อบรมการใช้โปรแกรม โครงการออมทรัพย์ออมความดี
 
   
 
ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติและรับมอบเข็มกิจกรรมระดมเงินออม
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ 2558
 
   
 
ร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาสาธิต จิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนาชะอัง
 
   
 
ต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด
 
   
 
ศึกษาดูงาน นันทนาการ สืบสานสายสัมพันธ์ของข้าราชการบำนาญ
 
   
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ
   
 
 
 ขอเชิญส่งโครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อสนับสนุนงบประมาณจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
โดย: ADMIN วันที่:2016-02-05 15:13:17
 การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดให้เงินกู้สามัญสวัสดิการสินค้า ประจำปี 2559  
โดย: ADMIN วันที่:2016-02-02 10:02:17
 ขยายระยะเวลาการจัดโครงการสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินโดยใช้เงินปันผลค้ำประกัน 
โดย: ADMIN วันที่:2015-12-28 18:45:55
 แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
โดย: ADMIN วันที่:2015-12-17 08:47:43
 การเลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
โดย: ADMIN วันที่:2015-12-16 12:29:43
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่สมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: ADMIN วันที่:2015-12-15 13:00:34
 แจ้งผลการรับสมัคร กรรมการดำเนินการ หน่วยพะโต๊ะ 
โดย: ADMIN วันที่:2015-12-09 08:48:55
 ประกาศการถอนตัวของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ 
โดย: วิศรุต นาคหกวิค วันที่:2015-12-02 17:05:06
 ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ หน่วยพะโต๊ะ 
โดย: วิศรุต นาคหกวิค วันที่:2015-12-02 17:04:05
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน่าที่ธุร 
โดย: วิศรุต นาคหกวิค วันที่:2015-11-30 17:28:42
 
 
   
00291  เงินบำเหน็ขสมาชิก  (3/99)  ครูบำนาญ (07441) 27 ม.ค. 2559
00290  สอบถาม....ระยะเวลาการเปิดให้กู้สวัสดิการเพื่อซื้อสินค้า...  (1/238)  13394 (13394) 04 ม.ค. 2559
00289  เอกสารประกอบการขอกู้สามัญ  (1/169)  ครู (15018) 09 ธ.ค. 2558
00288  การค้ำประกันเงินกู้  (1/153)  ครูน้อย (12188) 02 ธ.ค. 2558
00287  ขอให้นำรายชื่อผู้สมัครกรรมการและผู้รวจสอบสอบ ลงในเว็บไซ...  (0/122)  นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) 17 พ.ย. 2558
00286    (0/54)  (10108) 13 พ.ย. 2558
00285  ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก  (1/230)  อนุวัจศ์ (10108) 13 พ.ย. 2558
00284  การทุจริตในสหกรณ์  (0/291)  นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) 10 พ.ย. 2558
00283  สถานะสมาชิก ครูไทย สส  (2/226)  kk (13397) 02 พ.ย. 2558
00282  การตัดยอดเงินกู้  (1/217)  (09454) 27 ต.ค. 2558
00281  ขอทราบรายละเอียดการกู้เงิน  (1/252)  ครู (14817) 20 ต.ค. 2558
00280  การยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก  (1/185)  ครูบำนาญคนใหม่ (07441) 01 ต.ค. 2558
00279  กู้สามัญแบบทุนเรือนหุ้น  (2/339)  ครูคนหนึ่ง (14815) 27 ส.ค. 2558
00278  การค้ำประกัน  (1/274)  มงคล เซ่งเจริญ (06233) 23 ส.ค. 2558
00277  สอบถามการกู้พิเศษ  (1/239)  ครูบี (10082) 23 ส.ค. 2558
00276  สอบถามกรณีย้ายกลับภูมิลำเนา  (1/329)  ครูกำลังจะย้าย (13398) 29 ก.ค. 2558
00275  เงินกู้ไปดูงานต่างประเทศ  (1/266)  ครูสนใจ (06830) 28 ก.ค. 2558
00274  รบกวนสอบถามเรื่องการกู้เงินสวัสดิการค่ะ  (1/400)  ครู (13394) 14 ก.ค. 2558
00273  ขอสอบถามเรื่องการค้ำประกันเงินกู้  (1/280)  ครูน้อย (13135) 07 ก.ค. 2558
00272  ปล่อยก้ปันผล  (1/412)  คร (06830) 27 มิ.ย. 2558
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.25
เงินกู้พิเศษ 6.75
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 6.25

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |