วันนี้: 7 คน
ทั้งหมด: 55492 คน
 
 
 
 
 
   
 
อบรมการใช้โปรแกรม โครงการออมทรัพย์ออมความดี
 
   
 
ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติและรับมอบเข็มกิจกรรมระดมเงินออม
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ 2558
 
   
 
ร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาสาธิต จิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนาชะอัง
 
   
 
ต้อนรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด
 
   
 
ศึกษาดูงาน นันทนาการ สืบสานสายสัมพันธ์ของข้าราชการบำนาญ
 
   
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ
 
   
 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ฯ
 
   
 
เข้าพบและขอบคุณสหกรณ์ต่างๆ
 
   
 
ประชุมสัมนาไตรภาคี 6 กุมภาพันธ์ 2558
   
 
 
 ชี้แจงการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: วิศรุต นาคหกวิค วันที่:2015-11-23 16:04:59
 แจ้งผลการรับสมัคร กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2559 
โดย: วิศรุต นาคหกวิค บีม วันที่:2015-11-18 10:18:34
 แจ้งผลการรับสมัคร กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2559 
โดย: วิศรุต นาคหกวิค วันที่:2015-11-18 09:53:16
 แจ้งผลการรับสมัคร กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2559 
โดย: วิศรุต นาคหกวิค วันที่:2015-11-18 09:43:28
 กำหนดการสรรหาและรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 
โดย: admin วันที่:2015-11-02 10:07:15
  กำหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งฯ  
โดย: admin วันที่:2015-11-02 10:05:42
 การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
โดย: admin วันที่:2015-10-29 15:51:22
 เจ้าหน้าที่พ้นสภาพจากตำแหน่ง 
โดย: admin วันที่:2015-10-22 10:44:14
 ประกาศปิดทำการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะฯ เพื่อเดินทางศึกษาดูงาน 11-13 ตุลาคม 2558  
โดย: admin วันที่:2015-10-09 12:20:11
 แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: admin วันที่:2015-10-06 11:21:05
 
 
   
00287  ขอให้นำรายชื่อผู้สมัครกรรมการและผู้รวจสอบสอบ ลงในเว็บไซ...  (0/34)  นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) 17 พ.ย. 2558
00286    (0/19)  (10108) 13 พ.ย. 2558
00285  ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก  (0/71)  อนุวัจศ์ (10108) 13 พ.ย. 2558
00284  การทุจริตในสหกรณ์  (0/89)  นายสุริพงศ์ สังข์ชัย (06306) 10 พ.ย. 2558
00283  สถานะสมาชิก ครูไทย สส  (1/116)  kk (13397) 02 พ.ย. 2558
00282  การตัดยอดเงินกู้  (1/111)  (09454) 27 ต.ค. 2558
00281  ขอทราบรายละเอียดการกู้เงิน  (1/160)  ครู (14817) 20 ต.ค. 2558
00280  การยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก  (1/122)  ครูบำนาญคนใหม่ (07441) 01 ต.ค. 2558
00279  กู้สามัญแบบทุนเรือนหุ้น  (2/250)  ครูคนหนึ่ง (14815) 27 ส.ค. 2558
00278  การค้ำประกัน  (1/199)  มงคล เซ่งเจริญ (06233) 23 ส.ค. 2558
00277  สอบถามการกู้พิเศษ  (1/171)  ครูบี (10082) 23 ส.ค. 2558
00276  สอบถามกรณีย้ายกลับภูมิลำเนา  (1/258)  ครูกำลังจะย้าย (13398) 29 ก.ค. 2558
00275  เงินกู้ไปดูงานต่างประเทศ  (1/228)  ครูสนใจ (06830) 28 ก.ค. 2558
00274  รบกวนสอบถามเรื่องการกู้เงินสวัสดิการค่ะ  (1/319)  ครู (13394) 14 ก.ค. 2558
00273  ขอสอบถามเรื่องการค้ำประกันเงินกู้  (1/234)  ครูน้อย (13135) 07 ก.ค. 2558
00272  ปล่อยก้ปันผล  (1/332)  คร (06830) 27 มิ.ย. 2558
00271  ดอกเบี้ยเงินกู้  (1/298)  ครูคนหนึ่ง (14815) 24 มิ.ย. 2558
00268  กู้สวัสดิการ  (1/437)  นางอมรรัตน์ นุ่มปาน 06 มิ.ย. 2558
00267  กู้วงเงินตนเอง  (1/332)  ครูชุมพร 28 พ.ค 2558
00266  กู้พิเศษ  (1/219)  ครูชุมพร 24 พ.ค 2558
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.25
เงินกู้พิเศษ 6.75
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 6.25

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |