เชิญเข้าร่วมโครงการ "ระดมเงินฝาก" ประจำปีบัญชี 2557  ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษหรื่อออมทรัพย์ประจำ 50,000  บาท  ขึ้นไป  รับเสื้อที่ระลึกทันที  
 
 

 
วันนี้: 19 คน
ทั้งหมด: 24908 คน
 
 
 
 
 
   
 
ร่วมกิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลวังไผ่
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2556
 
   
 
กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คัพ ครั้งที่ 9
 
   
 
ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์ฯ
 
   
 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด
 
   
 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
 
   
 
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
   
 
 
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำจีบัญชี พ.ศ. 2557 
โดย: admin วันที่:2014-03-26 14:41:53
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการระดมเงินฝากประจำปีบัญชี พ.ศ. 2557 
โดย: admin วันที่:2014-02-21 10:31:47
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสมาชิกใหม่ 
โดย: admin วันที่:2014-02-21 10:23:29
 การเก็บเงินสงเคราะห์ประจำปี 2557 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดย: admin วันที่:2014-02-11 14:12:13
 ปิดทำการเพื่อจัดโครงการประชุมไตรภาคีประจำปีบัญชี พ.ศ.2557 
โดย: admin วันที่:2014-02-11 08:45:46
 ขอเชิญยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์ 
โดย: admin วันที่:2014-02-05 11:04:01
 ขอเชิญยื่นซองประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ 
โดย: admin วันที่:2014-02-05 11:03:00
 ขอเชิญส่งโครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดย: admin วันที่:2014-02-04 14:08:44
 แจ้งผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทั่วไป 
โดย: admin วันที่:2014-01-31 10:02:57
 แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างชั่วคราว 
โดย: admin วันที่:2014-01-29 10:20:54
 
 
   
00185  กู้สวสัดิการสินค้า  (1/40)  ครูปลา 08 เม.ย. 2557
00184  สวัสดิการปืน  (1/44)  พงศธร 26 มี.ค 2557
00183  ขอสอบถาม  (1/51)  ครูขวัญ 23 มี.ค 2557
00182  ปืนสวัสดิการ  (1/99)  ครูเอก 24 ก.พ. 2557
00181  กู้สวัสดิการซื้อสินค้า  (1/212)  นฤมลศรี 12 ก.พ. 2557
00180  การเพิ่มหุ้น  (2/88)  ท้องถิ่นไทย 09 ก.พ. 2557
00179  การปรับปรุงข้อมูลสมาชิก  (1/75)  ท้องถิ่นไทย 09 ก.พ. 2557
00178  ขอทราบรายละเอียดฝากประจำ  (1/76)  วัลลภา หะรังศรี 09 ก.พ. 2557
00177  ข้อมูลสมาชิก  (1/91)  ครูอาชีวะ 05 ก.พ. 2557
00176  การกู้งิน  (1/154)  ครูหลังสวน 03 ก.พ. 2557
00175  คนค้ำ  (1/107)  ครู1เอกชน ค่ะ 30 ม.ค. 2557
00174  ฌาปนกิจ พ่อ แม่  (1/89)  คุณครู 29 ม.ค. 2557
00173  เรื่องการปล่อยกู้  (2/122)  ครูชุมพร 29 ม.ค. 2557
00172  ทำไมคนคั้ำประกันจึงไม่เป็นผู้คำปัจจุบันคะ  (1/93)  พนิดา 27 ม.ค. 2557
00171  กู้ฉุกเฉินครับ  (2/138)  ครูครับ 17 ม.ค. 2557
00170  การโอนสมาชิกไปจังหวัดอื่น  (1/131)  ครุอาชีวะ 08 ม.ค. 2557
00169  การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  (2/145)  ครูน้อย 06 ม.ค. 2557
00168  การปล่อยกู้  (1/161)  ท่าแซะ 02 ม.ค. 2557
00167  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสวัสดิการ  (1/222)  ไม่ออกนาม 02 ม.ค. 2557
00166  เลือกตั้ง  (1/108)  ย้ายมาจากที่อื่น 18 ธ.ค. 2556
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.00
เงินกู้พิเศษ 6.50
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |