วันนี้: 70 คน
ทั้งหมด: 141351 คน
 
 
 
 
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา
 
   
 
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
 
   
 
ประชุมคณะทำงานปรับปรุง กรั่นกรอง โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 1
 
   
 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
 
   
 
การประชุมชี้แจงกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
 
   
 
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปีบัญชี 2561
 
   
 
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตามแนวทางสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 
   
 
โครงการประชุมสัมนาไตรภาคีประจำปี 2561
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 
   
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ
   
 
 
 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาสำหรับสมาชิก คู่สมรสและบุตร ประจำปี 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-04-01 16:32:51
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 
โดย: Admin วันที่:2019-03-01 16:45:06
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการระดมเงินฝากประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-02-13 12:23:25
 การเปิดให้บริการแก่สมาชิกในวันเสาร์แรกของเดือน 
โดย: Admin วันที่:2019-02-01 18:57:46
 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 
โดย: Admin วันที่:2019-01-28 15:25:10
 การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น 
โดย: Admin วันที่:2019-01-28 15:11:52
 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาท (พ.ศ.2562) 
โดย: Admin วันที่:2019-01-25 16:31:55
 แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
โดย: Admin วันที่:2019-01-08 14:31:42
 เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
โดย: Admin วันที่:2019-01-04 15:09:50
 รายงานกิจการประจำปีบัญชี พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: admin วันที่:2018-12-27 14:55:08
 
 
   
00326  สอบถามกู้สวัสดิการ  (1/1e3)  Kj (13397) 28 เม.ย. 2560
00325  ค้ำประกัน  (3/1e3)  ครูน้อย (11465) 05 เม.ย. 2560
00324  ข้อมูลของสมาชิกสมทบ  (1/697)  วินัย (09454) 14 มี.ค 2560
00323  เงินกู้พิเศษ  (1/807)  Kn (13397) 12 มี.ค 2560
00322  สอบถาม  (2/609)  ครูJ (15471) 23 ก.พ. 2560
00321  ระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก  (5/687)  (10108) 21 ก.พ. 2560
00320  ผู้ค้ำประกัน เงินกู้สวัสดิการ  (1/717)  (15491) 15 ก.พ. 2560
00319  การกู้ปลดเปลื้องหนี้สิน  (1/745)  (15491) 14 ก.พ. 2560
00318  สอบถาม  (1/463)  ครูJ (15471) 06 ก.พ. 2560
00317  กู้สวัสดิการ  (1/775)  KK (13397) 30 ม.ค. 2560
00316  เงินกู้สวัสดิการ  (1/866)  ครูออ (05881) 17 ม.ค. 2560
00315  สอบถาม  (1/616)  ครู (12425) 16 ม.ค. 2560
00314  ปันผล  (2/1e3)  ครู (12425) 28 ธ.ค. 2559
00313  สอบถามคนค้ำประกัน  (1/1e3)  นางอุษา อินทรัตน์ (05881) 19 ธ.ค. 2559
00312  สอบถามเงินปันผล 59  (1/830)  ---- (14165) 16 ธ.ค. 2559
00311  การประชุมของคณะกรรมการ  (1/577)  บีบี (13397) 09 พ.ย. 2559
00310  ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  (2/731)  สมาชิกชุมพร (12669) 09 พ.ย. 2559
00309  การเปิดดูข้อมูล  (2/749)  (10108) 20 ต.ค. 2559
00308  สอบถามเรื่องเงินปันผล  (6/1e3)  (13398) 10 ต.ค. 2559
00307  ระบบข้อมูลแสดงผล  (2/570)  ครูบำนาญ (10108) 23 ก.ย. 2559
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.50
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.00
เงินกู้พิเศษ 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 4.00
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 08-6101-20-085907-0

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |