::  จัดให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสวัสดิการสินค้า ประจำปีบัญชี 2558  ตั้งแต่ 5 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558  ::  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด เปิดให้บริการด้านงานเอกสารและการลงนามนิติกรรมเกี่ยวกับเงินกู้ ตั้งแต่เวลา  07.30 น. เป็นต้นไป  (ยกเว้นการ รับ-จ่ายเงิน)  ::   
 
 

 
วันนี้: 33 คน
ทั้งหมด: 40169 คน
 
 
 
 
 
   
 
เข้าพบและขอบคุณสหกรณ์ต่างๆ
 
   
 
ประชุมสัมนาไตรภาคี 6 กุมภาพันธ์ 2558
 
   
 
ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2558
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2557
   
 
 
 แจ้งผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการ 
โดย: admin วันที่:2015-02-27 08:11:44
 แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการ 
โดย: admin วันที่:2015-02-18 09:21:06
 แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้จัดการ 
โดย: admin วันที่:2015-02-17 13:42:52
 หลักเกณฑ์รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) 
โดย: admin วันที่:2015-02-10 14:31:04
 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการ 
โดย: admin วันที่:2015-02-02 09:21:07
 ขอเชิญส่งโครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อสนับสนุนงบประมาณ 
โดย: admin วันที่:2015-01-27 10:54:48
 ประกาศปิดทำการเพื่อจัดโครงการประชุมไตรภาคี ประจำปีบัญชี 2558 
โดย: admin วันที่:2015-01-21 13:47:39
 หลักเกณฑ์รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) 
โดย: admin วันที่:2015-01-21 13:46:29
 ประกาศเรื่องเปิดให้บริการสมาชิกก่อนเวลาทำการ 
โดย: admin วันที่:2015-01-12 09:45:00
 ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขในการจัดให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสวัสดิการสินค้า  
โดย: admin วันที่:2015-01-06 08:21:39
 
 
   
00242  คนค้ำประกัน  (1/26)  ครูเอกชน คนหนึ่ง 23 ก.พ. 2558
00241  กู้สามัญ 1,500,000 ส่ง 100 งวด  (3/50)  ครู คศ.1 19 ก.พ. 2558
00240  สอบถามการกู้เงิน  (1/40)  ครู คศ 1 16 ก.พ. 2558
00239  สอบถามการเซ็นต์เอกสาร  (1/32)  ครู คศ1 16 ก.พ. 2558
00238  กู้สามัญแต่ส่งไมถึง 200 งวดได้หรือไม่  (2/41)  สมาชิก 14 ก.พ. 2558
00237  ขอกู้พิเศษ  (4/61)  ครูเกษียณอายุราชการ 09 ก.พ. 2558
00236  กู้สามัญ  (1/79)  mmGSRPJ 01 ก.พ. 2558
00235  สอบถามเรื่องเงินกู้สวัสดิการ  (1/87)  ครูชุมพร 27 ม.ค. 2558
00234  กู้สามัญ  (1/83)  ครูชุมพร 22 ม.ค. 2558
00233  เงินฝกออมทรัพย์พิเศษ  (1/100)  ครูชุมพร 12 ม.ค. 2558
00232  การประชุม  (1/65)  ครูดาว 07 ม.ค. 2558
00231  คืนเงินกู้ฉุกเฉิน  (3/101)  ครูไก่ 06 ม.ค. 2558
00230  การขยายวงเงินกู้  (1/132)  สมาชิก 03 ม.ค. 2558
00229  ข้อมูลรายบุคคลของสมาชิก  (5/120)  เอสเค 27 ธ.ค. 2557
00228  ข่าวว่าสหกรณ์จะให้กู้ใช้หนี้ กบข.พวกลาออกและต้องคืนเงิน...  (1/84)  สันทัด 26 ธ.ค. 2557
00227  ขอรับเงินปันผล  (1/131)  นายเอก 22 ธ.ค. 2557
00226  การใช้คนค้ำ  (1/108)  ครูผู้ช่วย 22 ธ.ค. 2557
00225  การกู้เงิน  (2/105)  ครูผู้ช่วย 22 ธ.ค. 2557
00224  รับเงินปันผลได้ยังคับ  (1/96)  สมาชิก 22 ธ.ค. 2557
00223  ยอดเงินปันผล  (1/267)  ครู คศ.1RHXGY 09 ธ.ค. 2557
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.25
เงินกู้พิเศษ 6.75
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 6.25

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |