วันนี้: 135 คน
ทั้งหมด: 212559 คน
 
 
 
 
 
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 1)
 
   
 
วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 2)
 
   
 
โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
 
   
 
7 มิถุนายน 2562 วันสหกรณ์นักเรียน
   
 
 
 รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 
โดย: Admin วันที่:2020-12-03 11:11:24
 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2020-12-01 15:11:06
 การลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า 
โดย: Admin วันที่:2020-11-24 14:10:42
 กำหนดสถานที่ทำการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2564 
โดย: Admin วันที่:2020-11-24 14:09:57
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2564 
โดย: Admin วันที่:2020-11-24 14:04:50
 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2564 
โดย: admin วันที่:2020-11-18 13:43:33
 ขอเชิญเสนอรับจ้างเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประจำปี 2564 
โดย: Admin วันที่:2020-11-17 10:16:50
 ประกาศ : รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการฯ ชุดที่ 68 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2564 
โดย: Admin วันที่:2020-11-13 16:44:29
 ขยายเวลาการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 
โดย: Admin วันที่:2020-11-12 16:15:10
 สส.ชสอ. เรื่องกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ และระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สำหรับปีบัญชี 2564 
โดย: Admin วันที่:2020-11-09 16:08:00
 
 
   
00391  เงินปันผล  (1/49)  (15153) 01 ธ.ค. 2563
00390  เงินฌาปนกิจถ้าลาออก  (1/83)  เซีย (12381) 14 พ.ย. 2563
00389  อัพเดท เงินฝาก ประจำเดือน พ.ย.63  (1/137)  สอบถาม (90014) 11 พ.ย. 2563
00388  สอบถามรหัสในใบเสร็จรับเงิน  (1/225)  ธวัช (06769) 26 ส.ค. 2563
00387  การค้ำประกัน  (1/312)  เกษรา (12948) 20 ส.ค. 2563
00386  ตัดต้นไปแล้ว ทำไมยังคิดดอกจากฐานเงินคงเหลือเดิม  (0/240)  kt. (16174) 07 ส.ค. 2563
00385  โป๊ะเงินต้น  (2/272)  K.t (16174) 29 ก.ค. 2563
00384  ปันผล  (1/569)  JJ (15471) 28 ก.ค. 2563
00383  การกู้ปันผล  (1/366)  สุกัญญา (14483) 22 ก.ค. 2563
00382  การกู้เงินฉุกเฉิน(ล่าสุดหลังจากการประชุม 24 มิ.ย.63)  (1/328)  ครูตัวเล็กๆ (12109) 09 ก.ค. 2563
00381  การลาออกจากสหกรณ์  (1/329)  ครูอยากรู้ (12524) 25 มิ.ย. 2563
00380  การถอนหุ้น  (1/303)  ครูน้อย (14840) 09 มิ.ย. 2563
00379  เรื่องกู้ฉุกเฉิน  (1/469)  ครูคนนึง (15868) 19 เม.ย. 2563
00378  การช่วยเหลือสมาชิกกรณีโควิด  (5/579)  นายสำเริง วงศ์พลาย (10669) 09 เม.ย. 2563
00377  การช่วยเหลือสมาชิกกรณีโควิด  (3/423)  นายสำเริง วงศ์พลาย (10669) 08 เม.ย. 2563
00376  การแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์  (1/258)  WinYWU (09454) 28 มี.ค 2563
00375  การเรียกเก็บหนี้  (1/347)  นัด (15603) 13 มี.ค 2563
00374  การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์  (1/325)  สำรวจ ถนอมศักดิ์ (08225) 12 ก.พ. 2563
00373  การปรับข้อมูลในระบบ  (1/336)  Jantra (11162) 29 ม.ค. 2563
00372  ทุนการศึกษาบุตร  (1/392)  ครูต่างจัวหวัด (14788) 15 ม.ค. 2563
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.00
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้หลักทรัพย์) 6.00
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้ทุนเรือนหุ้น) 5.75
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้สมุดเงินฝาก)
5.75
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 5.75

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 3.50
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.00
ฝากประจำ 12 เดือน 3.25

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 050-1908-59079

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |