:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 
 
 

 
วันนี้: 52 คน
ทั้งหมด: 191513 คน
 
 
 
 
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 1)
 
   
 
วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 2)
 
   
 
โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
 
   
 
7 มิถุนายน 2562 วันสหกรณ์นักเรียน
 
   
 
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2562
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา
   
 
 
 มาตรการปรับลดเวลาการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดย: Admin วันที่:2020-04-29 16:26:31
 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่รับผลจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) 
โดย: Admin วันที่:2020-04-13 11:40:29
 เสนอราคาการประกันสินเชื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: Admin วันที่:2020-04-09 10:23:48
 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่รับผลจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
โดย: Admin วันที่:2020-04-07 11:45:58
 ประกาศเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
โดย: admin วันที่:2020-03-27 19:56:53
 ประกาศ ยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ในวันเสาร์แรกของเดือน 
โดย: admin วันที่:2020-03-27 14:00:30
 สมาคมฯ เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 
โดย: Admin วันที่:2020-03-18 13:36:38
 การยื่นขอกู้เงินประเภทสามัญ พิเศษ และสวัสดิการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: Admin วันที่:2020-03-17 16:29:48
 ขอเชิญประชุมใหญ่สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประจำปี 2562 
โดย: Admin วันที่:2020-03-07 11:44:24
 สสอค.รับสมัครสมาชิกอายุรหว่าง 51-55 ปี กรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ 
โดย: Admin วันที่:2020-03-07 11:32:02
 
 
   
00379  เรื่องกู้ฉุกเฉิน  (1/162)  ครูคนนึง (15868) 19 เม.ย. 2563
00378  การช่วยเหลือสมาชิกกรณีโควิด  (5/377)  นายสำเริง วงศ์พลาย (10669) 09 เม.ย. 2563
00377  การช่วยเหลือสมาชิกกรณีโควิด  (3/282)  นายสำเริง วงศ์พลาย (10669) 08 เม.ย. 2563
00376  การแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์  (1/127)  WinYWU (09454) 28 มี.ค 2563
00375  การเรียกเก็บหนี้  (1/185)  นัด (15603) 13 มี.ค 2563
00374  การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์  (1/157)  สำรวจ ถนอมศักดิ์ (08225) 12 ก.พ. 2563
00373  การปรับข้อมูลในระบบ  (1/218)  Jantra (11162) 29 ม.ค. 2563
00372  ทุนการศึกษาบุตร  (1/197)  ครูต่างจัวหวัด (14788) 15 ม.ค. 2563
00371  ทำไมกำไรของสหกรณ์ปีนี้ถึงลดเยอะจังเทียบกับปีก่อนครับ  (1/591)  Ss (15796) 21 ธ.ค. 2562
00370  กู้สวัสดิการ  (2/698)  (13397) 28 ต.ค. 2562
00369  ทุนการศึกษาบุตร   (1/373)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00368  ทุนการศึกษาบุตร   (1/232)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00367  ควรพิจารณาการกู้ของพนักงานราชการ  (2/397)  ครูชายแดน (15868) 05 ก.ย. 2562
00366  กู้ปันผล  (1/646)  ครูN (13397) 29 ส.ค. 2562
00365  การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  (2/761)  ครูเอกชน (12188) 25 ก.ค. 2562
00361  กู้เงินฉุกเฉิน  (2/618)  ครู (16034) 11 พ.ค 2562
00360  ทำไมไม่ดูแลผู้ค้ำประกันเลย  (1/1e3)  ครูผู้ค้ำ (12434) 23 มี.ค 2562
00359  การตั้งผู้รับผลประโยชน์  (1/544)  ทับทิม พุ่มคล้าย (11567) 15 ก.พ. 2562
00357  สุชาติ  (0/641)  สุชาติ (12797) 31 ต.ค. 2561
00356  การลาออกจากสมาชิก  (1/761)  สมาชิกคนหนึ่ง (14014) 20 ก.ย. 2561
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.25
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.25
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.25
เงินกู้พิเศษ 6.25
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 4.00
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 050-1908-59079

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |