:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 
 
 

 
วันนี้: 31 คน
ทั้งหมด: 198669 คน
 
 
 
 
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 1)
 
   
 
วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 2)
 
   
 
โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
 
   
 
7 มิถุนายน 2562 วันสหกรณ์นักเรียน
 
   
 
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2562
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา
   
 
 
 ประกาศ : การมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก ประจำปี 2563  
โดย: Admin วันที่:2020-06-30 16:52:02
 ประกาศ : การทำหลักประกันสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ 
โดย: Admin วันที่:2020-06-30 16:31:53
 ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
โดย: Admin วันที่:2020-06-30 16:30:14
 ประกาศ : การกู้เงินฉุกเฉิน 
โดย: Admin วันที่:2020-06-30 16:29:40
 จดหมายข่าวรายเดือน ประจำปี 2561-2563 
โดย: Admin วันที่:2020-06-15 10:45:57
 การยื่นขอความเป็นธรรม (คืนสภาพสมาชิก) ของ สส.ชสอ. 
โดย: Admin วันที่:2020-06-02 12:00:31
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี 
โดย: Admin วันที่:2020-06-02 11:37:51
 สสอค.เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี 
โดย: Admin วันที่:2020-06-02 11:28:13
 มาตรการปรับลดเวลาการให้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดย: Admin วันที่:2020-04-29 16:26:31
 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่รับผลจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) 
โดย: Admin วันที่:2020-04-13 11:40:29
 
 
   
00386  ตัดต้นไปแล้ว ทำไมยังคิดดอกจากฐานเงินคงเหลือเดิม  (0/19)  kt. (16174) 07 ส.ค. 2563
00385  โป๊ะเงินต้น  (1/71)  K.t (16174) 29 ก.ค. 2563
00384  ปันผล  (0/92)  JJ (15471) 28 ก.ค. 2563
00383  การกู้ปันผล  (1/113)  สุกัญญา (14483) 22 ก.ค. 2563
00382  การกู้เงินฉุกเฉิน(ล่าสุดหลังจากการประชุม 24 มิ.ย.63)  (1/130)  ครูตัวเล็กๆ (12109) 09 ก.ค. 2563
00381  การลาออกจากสหกรณ์  (1/116)  ครูอยากรู้ (12524) 25 มิ.ย. 2563
00380  การถอนหุ้น  (1/154)  ครูน้อย (14840) 09 มิ.ย. 2563
00379  เรื่องกู้ฉุกเฉิน  (1/335)  ครูคนนึง (15868) 19 เม.ย. 2563
00378  การช่วยเหลือสมาชิกกรณีโควิด  (5/466)  นายสำเริง วงศ์พลาย (10669) 09 เม.ย. 2563
00377  การช่วยเหลือสมาชิกกรณีโควิด  (3/327)  นายสำเริง วงศ์พลาย (10669) 08 เม.ย. 2563
00376  การแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์  (1/175)  WinYWU (09454) 28 มี.ค 2563
00375  การเรียกเก็บหนี้  (1/242)  นัด (15603) 13 มี.ค 2563
00374  การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์  (1/221)  สำรวจ ถนอมศักดิ์ (08225) 12 ก.พ. 2563
00373  การปรับข้อมูลในระบบ  (1/260)  Jantra (11162) 29 ม.ค. 2563
00372  ทุนการศึกษาบุตร  (1/269)  ครูต่างจัวหวัด (14788) 15 ม.ค. 2563
00371  ทำไมกำไรของสหกรณ์ปีนี้ถึงลดเยอะจังเทียบกับปีก่อนครับ  (1/668)  Ss (15796) 21 ธ.ค. 2562
00370  กู้สวัสดิการ  (2/788)  (13397) 28 ต.ค. 2562
00369  ทุนการศึกษาบุตร   (1/422)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00368  ทุนการศึกษาบุตร   (1/265)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00367  ควรพิจารณาการกู้ของพนักงานราชการ  (2/431)  ครูชายแดน (15868) 05 ก.ย. 2562
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.25
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.25
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้หลักทรัพย์) 6.25
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้ทุนเรือนหุ้น) 6.00
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้สมุดเงินฝาก)
6.00
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.25
ฝากประจำ 12 เดือน 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 050-1908-59079

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |