ติดตามถ่ายทอดสดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 youtube : สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชุมพรhttps://www.youtube.com/watch?v=fjszy1mg3BM

 
 
 

 
วันนี้: 109 คน
ทั้งหมด: 178888 คน
 
 
 
 
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 1)
 
   
 
วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 2)
 
   
 
โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
 
   
 
7 มิถุนายน 2562 วันสหกรณ์นักเรียน
 
   
 
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2562
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา
   
 
 
 รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย รอบที่ 3/253-2/2564 (12 รอบ) 
โดย: Admin วันที่:2020-02-17 15:54:14
 สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิก รอบที่ 3/2563 ถึงรอบที่ 2/2564 
โดย: Admin วันที่:2020-02-17 14:55:15
 สสอค.รับสมัครสมาชิก,การขอคืนสมาชิกภาพด้วยการอุทธรณ์,การคืนสมาชิกภาพด้วยการสมัครใหม่กรณีพ้นอุทธรณ์ 
โดย: Admin วันที่:2020-02-17 14:52:26
 สสอค.รับสมัครสมาชิก,การขอคืนสมาชิกภาพด้วยการอุทธรณ์,การคืนสมาชิกภาพด้วยการสมัครใหม่กรณีพ้นอุทธรณ์ 
โดย: Admin วันที่:2020-02-17 14:51:03
 การตั้งรับผู้รับโอนผลประโยชน์ 
โดย: Admin วันที่:2020-02-12 16:35:17
 ขอเชิญโรงเรียนต้นสังกัดสมาชิกเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2020-02-11 15:56:47
 การเงินกู้สามัญเพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค.,สส.ชสอ.และสสอ.รท. ปี 2563 
โดย: Admin วันที่:2020-02-05 14:59:04
 ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ให้สามารถหักชำระหนี้ได้เป็นปกติ 
โดย: Admin วันที่:2020-02-01 13:11:02
 การจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จสมาชิกประจำปี 2562 
โดย: Admin วันที่:2020-02-01 10:55:17
 การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 
โดย: Admin วันที่:2020-01-31 11:06:19
 
 
   
00374  การตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์  (1/43)  สำรวจ ถนอมศักดิ์ (08225) 12 ก.พ. 2563
00373  การปรับข้อมูลในระบบ  (1/137)  Jantra (11162) 29 ม.ค. 2563
00372  ทุนการศึกษาบุตร  (1/101)  ครูต่างจัวหวัด (14788) 15 ม.ค. 2563
00371  ทำไมกำไรของสหกรณ์ปีนี้ถึงลดเยอะจังเทียบกับปีก่อนครับ  (1/482)  Ss (15796) 21 ธ.ค. 2562
00370  กู้สวัสดิการ  (2/581)  (13397) 28 ต.ค. 2562
00369  ทุนการศึกษาบุตร   (1/313)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00368  ทุนการศึกษาบุตร   (1/190)  ครูเอกชนคนเดินดิน (12188) 07 ต.ค. 2562
00367  ควรพิจารณาการกู้ของพนักงานราชการ  (1/316)  ครูชายแดน (15868) 05 ก.ย. 2562
00366  กู้ปันผล  (1/576)  ครูN (13397) 29 ส.ค. 2562
00365  การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  (2/568)  ครูเอกชน (12188) 25 ก.ค. 2562
00361  กู้เงินฉุกเฉิน  (1/509)  ครู (16034) 11 พ.ค 2562
00360  ทำไมไม่ดูแลผู้ค้ำประกันเลย  (1/800)  ครูผู้ค้ำ (12434) 23 มี.ค 2562
00359  การตั้งผู้รับผลประโยชน์  (1/498)  ทับทิม พุ่มคล้าย (11567) 15 ก.พ. 2562
00357  สุชาติ  (0/571)  สุชาติ (12797) 31 ต.ค. 2561
00356  การลาออกจากสมาชิก  (1/659)  สมาชิกคนหนึ่ง (14014) 20 ก.ย. 2561
00355  ทุนการศึกษาบุตร  (0/571)  Kt (11350) 20 ก.ย. 2561
00354  ต้องการถอนหุ้น  (0/679)  (15432) 06 ก.ย. 2561
00353  สอบถามเรื่องการกู้เงินฉุกเฉิน  (1/595)  ครูน้อย (15285) 23 ส.ค. 2561
00351  เงินกู้สวัสดิการ  (1/729)  (11537) 05 มิ.ย. 2561
00350  สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร  (0/544)  (15350) 23 พ.ค 2561
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.25
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.25
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.25
เงินกู้พิเศษ 6.25
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 6.00

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 4.00
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 050-1908-59079

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |