::  จัดให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสวัสดิการสินค้า ประจำปีบัญชี 2558  ตั้งแต่ 5 มกราคม - 30 มิถุนายน 2558  ::  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด เปิดให้บริการด้านงานเอกสารและการลงนามนิติกรรมเกี่ยวกับเงินกู้ ตั้งแต่เวลา  07.30 น. เป็นต้นไป  (ยกเว้นการ รับ-จ่ายเงิน)  ::   
 
 

 
วันนี้: 26 คน
ทั้งหมด: 38916 คน
 
 
 
 
 
   
 
กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด คัพ ครั้งที่ 9
   
 
 
 ขอเชิญส่งโครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อสนับสนุนงบประมาณ 
โดย: admin วันที่:2015-01-27 10:54:48
 ประกาศปิดทำการเพื่อจัดโครงการประชุมไตรภาคี ประจำปีบัญชี 2558 
โดย: admin วันที่:2015-01-21 13:47:39
 หลักเกณฑ์รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) 
โดย: admin วันที่:2015-01-21 13:46:29
 ประกาศเรื่องเปิดให้บริการสมาชิกก่อนเวลาทำการ 
โดย: admin วันที่:2015-01-12 09:45:00
 ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขในการจัดให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสวัสดิการสินค้า  
โดย: admin วันที่:2015-01-06 08:21:39
 แจ้งผลการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานและคณะกรรมการดำเนินการ 
โดย: admin วันที่:2014-11-14 10:32:26
 แจ้งผลการรับสมัครประธานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
โดย: admin วันที่:2014-11-14 10:30:44
 แจ้งงดให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
โดย: admin วันที่:2014-11-03 10:36:52
 การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) 1/2558 
โดย: admin วันที่:2014-11-03 10:35:49
 การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2558 
โดย: admin วันที่:2014-10-13 09:36:02
 
 
   
00236  กู้สามัญ  (0/1)  mmGSRPJ 01 ก.พ. 2558
00235  สอบถามเรื่องเงินกู้สวัสดิการ  (1/29)  ครูชุมพร 27 ม.ค. 2558
00234  กู้สามัญ  (1/38)  ครูชุมพร 22 ม.ค. 2558
00233  เงินฝกออมทรัพย์พิเศษ  (1/62)  ครูชุมพร 12 ม.ค. 2558
00232  การประชุม  (1/51)  ครูดาว 07 ม.ค. 2558
00231  คืนเงินกู้ฉุกเฉิน  (3/64)  ครูไก่ 06 ม.ค. 2558
00230  การขยายวงเงินกู้  (1/103)  สมาชิก 03 ม.ค. 2558
00229  ข้อมูลรายบุคคลของสมาชิก  (5/93)  เอสเค 27 ธ.ค. 2557
00228  ข่าวว่าสหกรณ์จะให้กู้ใช้หนี้ กบข.พวกลาออกและต้องคืนเงิน...  (1/60)  สันทัด 26 ธ.ค. 2557
00227  ขอรับเงินปันผล  (1/93)  นายเอก 22 ธ.ค. 2557
00226  การใช้คนค้ำ  (1/74)  ครูผู้ช่วย 22 ธ.ค. 2557
00225  การกู้เงิน  (1/69)  ครูผู้ช่วย 22 ธ.ค. 2557
00224  รับเงินปันผลได้ยังคับ  (1/82)  สมาชิก 22 ธ.ค. 2557
00223  ยอดเงินปันผล  (1/218)  ครู คศ.1RHXGY 09 ธ.ค. 2557
00222  เงินกู้เพื่อสวัสดิการ  (1/122)  ครูผู้ช่วย 04 ธ.ค. 2557
00221  การกู้เงิน  (1/94)  ครูผู้ช่วย 03 ธ.ค. 2557
00220  กู้เงิน  (1/67)  ครูพิม 02 ธ.ค. 2557
00219  เงินปันผลได้วันไหนค่ะ  (1/174)  ครผู้รอคอย 27 พ.ย. 2557
00218  เงินปันผลได้วันไหนคับ  (1/106)  สมาชิก 26 พ.ย. 2557
00217  กู้พิเศษ  (1/102)  ครูเท่ห์ 25 พ.ย. 2557
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 6.75
เงินกู้สามัญ (แบบทุนเรือนหุ้น) 6.25
เงินกู้พิเศษ 6.75
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ 6.25

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.50
ฝากประจำ 12 เดือน 3.75
เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 3.50

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 05-0190-8590-79

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

 

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |