ที่ตั้งสำนักงาน
Posted: admin Date: 2012-02-14 10:20:49
IP: 223.207.213.59
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

สำนักงานใหญ่ สาขาชุมพร

เลขที่ 19/3 ม.4 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทร.077-596-762-3 และ 077596673-4  แฟกซ์ 077-576-973 และ 077-596-678 , E-mail  ctscc@hotmail.com

 

สาขาหลังสวน

เลขที่ 571 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร. 077-630-726  แฟกซ์ 0-77-630-727

 

สาขาท่าแซะ

เลขที่ 172 ม.16 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร. 077-599-875    แฟกซ์ 077-599-876

  

สาขาสวี

เลขที่ 159/2 ม. 4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
โทร.077-531-168   แฟกซ์ 077-531-170   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ