โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล “กีฬานักเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ครั้งที่ 9”
Posted: admin Date: 2013-08-19 11:21:29
IP: 223.204.148.30
 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล “กีฬานักเรียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ครั้งที่ 9”

ประจำปี 2556 

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร

 

 

 

รุ่นอายุไม่เกิน  10  ปี

รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี

รุ่นอายุไม่เกิน  15  ปี

รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปี   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ