การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2558
Posted: admin Date: 2014-10-13 09:36:02
IP: 223.206.64.197
 

การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558

 

.

หนังสือนำ , แบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก , ระเบียบว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งจำนวนและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2557

 

แบบแสดงจำนวนสมาชิกและจำนวนผู้แทนสมาชิกของแต่ละหน่วยงาน

หน่วยอำเภอเมือง

หน่วยอำเภอหลังสวน

หน่วยอำเภอท่าแซะ

หน่วยอำเภอสวี

หน่วยจังหวัด

หน่วยอำเภอปะทิว

อำเภอทุ่งตะโก

หน่วยอำเภอละแม

หน่วยอำเภอพะโต๊ะ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ