ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการ
Posted: ฝ่ายสำนักงาน Date: 2016-11-10 19:01:00
IP: 1.0.144.49
 

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการฯ

 

ยกเลิกประกาศรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็น

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ฉบับ ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559

------------------------------------------------------

และใช้ประกาศรับสมัคร  ฉบับใหม่  

ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559  แทน

 


Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ