นิทรรศการในโครงการ "ออมทรัพย์ออมความดี"
Posted: Admin Date: 2017-08-17 12:01:46
IP: 183.89.29.83
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร จัดนิทรรศการในโครงการ "ออมทรัพย์ออมความดี" เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์นักเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน "รักออม พร้อมสร้างอนาคต" โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการร่วมด้วย 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้ม และโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎ์บำรุง)

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ