มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในเครือข่ายท่าแซะ 1
Posted: Admin Date: 2017-08-17 13:39:21
IP: 183.89.29.83
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดย นายสมชาย คุณวุฒิ มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาให้กับเครือข่ายท่าแซะ 1 เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ