สหกรณ์มอบเงินสนับสนุนกิจการให้กับหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
Posted: Admin Date: 2017-08-17 13:56:00
IP: 183.89.29.83
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายสมชาย คุณวุฒิ นายสมสักดิ์ ศรัณยวงศ์ นายบรรจง โลกมิตร และนางสุมาลี ธรรมวุฒิ มอบเงินสนับสนุนกิจการภายในหน่วยงานให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ