การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการออมทรัพย์ออมความดี
Posted: Admin Date: 2017-09-12 10:29:34
IP: 183.89.39.113
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการออมทรัพย์ออมความดี" เพื่อเสริมสร้างนิสัย พฤติกรรม จิตสำนึกรักการออม และต้องการให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบเงินฝาก และการจัดเก็บข้อมูล เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

   

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ