โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา
Posted: Admin Date: 2017-11-23 09:36:44
IP: 183.89.25.238
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ให้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป โดยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดควนสีแท (สำนักสงฆ์) อำเภอสวี เขต 2 ใน วันที่ 14 ตุลาคม 2560 รวมยอดเงินทั้งสิ้น 108,760.00 บาท

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ