โครงการศึกษาดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
Posted: Admin Date: 2017-11-23 09:44:47
IP: 183.89.25.238
 
 
 
 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด (โปรแกรมการเดินทาง จังหวัดหนองคาย - นครหลวงเวียงจันทร์ - วังเวียง) ในระหว่างวันที่ 18 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ