จัดแสดงอาวุธปืน
Posted: admin Date: 2012-05-08 08:39:36
IP: 49.48.240.75
 

ตามโครงการสวัสดิการปืน

  วันที่ 8 พฤษภาคม  2555 เวลา  09.00 น.  ร้านปืนจะมาจัดแสดงวาวุธปืนให้สมาชิกได้ชมกัน

ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ