ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
Posted: Admin Date: 2018-01-05 16:46:18
IP: 183.89.36.123
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี พ.ศ. 2561

** คลิ๊กเลือกหน่วยของท่าน  เพื่อตรวจสอบลำดับรายชื่อ

 

หน่วยมัธยมศึกษา  

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนศรียาภัย (อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว, อ.เมือง)

หน่วยลงคะแนนที่  2  โรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ.สวี, อ.ทุ่งตะโก, อ.หลังสวน, อ.ละแม, อ.พะโต๊ะ)

หน่วยอำเภอท่าแซะ    

หน่วยลงคะแนนที่   1  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

หน่วยลงคะแนนที่   2  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

หน่วยอำเภอปะทิว    

หน่วยลงคะแนน  โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

หน่วยจังหวัด    

หน่วยลงคะแนน  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด

หน่วยอำเภอเมือง    

หน่วยลงคะแนนที่  1  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

หน่วยลงคะแนนที่  2   โรงเรียนวัดพิชัยยาราม

หน่วยลงคะแนนที่  3   อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

หน่วยอำเภอสวี    

หน่วยลงคะแนนที่  1  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

หน่วยลงคะแนนที่  2  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

หน่วยอำเภอทุ่งตะโก    

หน่วยลงคะแนน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3

หน่วยอำเภอหลังสวน  

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

หน่วยลงคะแนนที่  2  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

หน่วยอำเภอละแม   

หน่วยลงคะแนน  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

หน่วยอำเภอพะโต๊ะ   

หน่วยลงคะแนน  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ