ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
Posted: Admin Date: 2018-04-02 09:04:09
IP: 183.89.25.154
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 64 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรับทราบรายงานการดำเนินกิจการ และพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ฯ


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ