วันสหกรณ์แห่งชาติ
Posted: Admin Date: 2018-04-02 09:25:27
IP: 183.89.25.154
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุทพร จำกัด ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ