ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
Posted: Admin Date: 2018-04-02 09:47:36
IP: 183.89.25.154
 
 
 
 
 

เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบการดำเนินกิจการ คณะกรรมการดำเนินการสมคาฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ชุดที่ 10 ประจำปี 2560 ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ