การประชุมชี้แจงกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
Posted: Admin Date: 2018-07-09 12:10:13
IP: 1.0.151.100
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดการประชุมชี้แจงและตรวจสอบเกี่ยวกับข้อบกพร่อง กรณีสมาชิกนำเงินมาชำระหนี้และการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด สาขาสวี ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดแหลมปอ


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ