โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา
Posted: Admin Date: 2018-11-06 10:47:30
IP: 183.89.26.228
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์บางผราวนาราม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 โดยมียอดเงินจากทางสหกรณ์ จำนวน 108,560.00 บาท และยอดรวมที่มีการทอดกฐินให้กับทางวัด เป็นเงินทั้งสิ้น 212,535.00 บาท


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ