ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
Posted: Admin Date: 2018-11-22 14:11:35
IP: 183.89.26.228
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562

*** คลิ๊กเลือกหน่วยของท่าน  เพื่อตรวจสอบลำดับรายชื่อ***

***ขอให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาทุกท่าน!!! นำบัตรประจำตัวประชาชน

มาใช้สิทธิในการลงคะแนนในวันที่ 8 ธันวาคาม 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. ด้วยค่ะ***

 

หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษา  

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนศรียาภัย (อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว, อ.เมือง)

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ.สวี, อ.ทุ่งตะโก, อ.หลังสวน, อ.ละแม, อ.พะโต๊ะ)

หน่วยท่าแซะ    

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์

หน่วยปะทิว    

หน่วยลงคะแนน  โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

หน่วยจังหวัด    

หน่วยลงคะแนน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

หน่วยเมือง    

หน่วยลงคะแนนที่ 1 อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

หน่วยลงคะแนนที่ 2 ใต้อาคารสำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

หน่วยลงคะแนนที่ 3 อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

หน่วยสวี    

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

หน่วยทุ่งตะโก    

หน่วยลงคะแนน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3

หน่วยหลังสวน  

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

หน่วยละแม   

หน่วยลงคะแนน โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

หน่วยพะโต๊ะ   

หน่วยลงคะแนน โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ