รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
Posted: Admin Date: 2019-11-18 13:45:45
IP: 180.183.74.103
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67

และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563

*** คลิ๊กเลือกหน่วยของท่าน  เพื่อตรวจสอบลำดับรายชื่อ***

***ขอให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาทุกท่าน!!! นำบัตรประจำตัวประชาชน

มาใช้สิทธิในการลงคะแนนในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคาม 2562 เวลา 08.00 - 14.00 น. ด้วยค่ะ***

 

หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษา  

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนศรียาภัย (อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว, อ.เมือง)

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ.สวี, อ.ทุ่งตะโก, อ.หลังสวน, อ.ละแม, อ.พะโต๊ะ)

หน่วยท่าแซะ    

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

หน่วยปะทิว    

หน่วยลงคะแนน  โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

หน่วยจังหวัด    

หน่วยลงคะแนน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

หน่วยเมือง    

หน่วยลงคะแนนที่ 1 อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

หน่วยลงคะแนนที่ 2 ใต้อาคารสำนักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

หน่วยลงคะแนนที่ 3 อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด

หน่วยสวี    

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

หน่วยทุ่งตะโก    

หน่วยลงคะแนน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3

หน่วยหลังสวน  

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

หน่วยละแม   

หน่วยลงคะแนน โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

หน่วยพะโต๊ะ   

หน่วยลงคะแนน โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ