แจ้งผลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษา
Posted: admin Date: 2012-11-30 11:36:12
IP: 223.204.77.166
 

คณะกรรมการผู้ทำการประเมิน  ได้ทำการประเมินสหกรณ์ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและทำการสรุปผลเรียบร้อยแล้ว  และขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนชุมชนประชานิคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1  โรงเรียนบ้านทรายขาวŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ