โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 2)
Posted: adamin Date: 2020-01-03 21:00:08
IP: 171.6.247.88
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดย นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี จำนวน 100,000 บาท ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดชลธีพฤกษาราม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ