โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 1)
Posted: adamin Date: 2020-01-03 21:36:03
IP: 171.6.247.88
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 โดยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดหอระฆัง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร


 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ