การจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จสมาชิกประจำปี 2562
Posted: Admin Date: 2020-02-01 10:55:17
IP: 183.89.36.42
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร  จำกัด

การจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จสมาชิกประจำปี 2562

คลิ๊ก>>รายชื่อสมาชิก สพป.ชพ.1           75 คน

คลิ๊ก>>รายชื่อสมาชิก สพป.ชพ.2           64  คน

คลิ๊ก>>รายชื่อสมาชิก สพม.11               45  คน

คลิ๊ก>>รายชื่อสมาชิกอื่น ๆ                     17  คน

คลิ๊ก>>รายชื่อสมาชิกขาดคุณสมบัติ      24  คน

รวมสมาชิกมีสิทธิฯ                                 201  คน

รวมทั้งสิ้น                                               225  คน

 ยอดดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนฯ   599,999.98  บาท

เฉลี่ยรับคนละ 2,985.08 บาท เห็นควรรับคนละ 2,980.00 บาทŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ