สสอค.เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี
Posted: Admin Date: 2020-06-02 11:28:13
IP: 183.89.34.138
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563

โดยยกเลิกการเก็บเงินบริจาค จ่ายเพียง 4,880 บาท เท่านั้น

 

คลิ๊ก>>ใบสมัครสมาชิกสามัญ สสอค. 

คลิ๊ก>>ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสอค.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ