สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี
Posted: Admin Date: 2020-06-02 11:37:51
IP: 183.89.34.138
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

เปิดรับสมัครสมาชิก ประจำปี 2563 อายุไม่เกิน 55 ปี จ่ายเพียง 4,840 บาท 

ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

 

คลิ๊ก>>ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ. 

คลิ๊ก>>ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ