การยื่นขอความเป็นธรรม (คืนสภาพสมาชิก) ของ สส.ชสอ.
Posted: Admin Date: 2020-06-02 12:00:31
IP: 183.89.34.138
 

การยื่นขอความเป็นธรรม (คืนสภาพสมาชิก)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ที่มีรายชื่อประกาศสิ้นสุดสมาชิกภาพ ปี 2563

สามารถยื่นขอความเป็นธรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563

คลิ๊ก>>แบบฟอร์มขอความเป็นธรรม

และใบรับรองแพทย์ สส.ชสอ.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ